Ingrid Nylander får CANs Drogforskningspris

2015-05-25

Professor Ingrid Nylander, Uppsala universitet, tilldelats 2015 års Drogforskningspris av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tilldelar 2015 års drogforskningspris till Ingrid Nylander, professor vid Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap. I motiveringen till priset – som årligen delas ut för mycket framstående forskning som bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet – konstateras att Ingrid Nylander har på ett mycket systematiskt och framgångsrikt tillvägagångssätt studerat uppväxtmiljöns betydelse för hur hjärnan utvecklas samt hur förändringar orsakade av alkohol påverkas av förhållanden i uppväxtmiljön.

Ingrid Nylander är verksam som forskare, universitetslektor och studierektor och leder forskargruppen för neurofarmakologi, drogberoende och beteende.


Läs även pressmedelande från CAN

Läs mer om Ingrid Nylanders forskning

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05