U-FOLDs höstprogram tar form

2015-07-28

Narkotikanindustrins inverkan på ensamkommande flyktingbarn, dödsfall och miljön. Hösten 2015 samlar U-FOLD till nya samtal kring en rad aktuella utmaningar.

U-FOLDs program 2015/16 börjar ta form och vi kommer inom kort att presentera samtliga mötesplatser på vår evenemangsida. Redan nu kan vi avisera att U-FOLDs Höstseminarium 2015 äger rum tisdag 13 oktober på tema Ensamkommande barn - de mest utsatta för droger?

Onsdag 25 november inbjuder vi till fortsatta samtal kring Narkotikan och dödsfall, och redan onsdag 4 november samlar vi nationell och internationell expertis för seminariet Droger och dess miljöpåverkan – en global utmaning i narkotikaindustrins fotspår.

För att ge fortsatt ökad relevans åt våra temadagar, seminarier och symposier vill vi veta vad just du tycker att U-FOLD ska sätta fokus på och inom vilket område du vill utveckla ditt professionella nätverk.

Maila dina förslag till ossinfo@ufold.uu.se. Hämta gärna inspiration bland våra genomförda evenemang, eller bland våra samverkansområden. Ju tidigare du hör av dig, desto snabbare kan vi arbeta vidare kring dina idéer. Vill du veta mer om U-FOLDs evenemangsverksamhet, kontakta oss här.
 

Boka in dessa datum redan nu (reservation för ändringar)

Höstseminarium 2015: Ensamkommande flyktingbarn - de mest utsatta?
13 oktober 2015
Universitetsaulan, Uppsala

Droger och dess miljöpåverkan
4 november 2015
Universitetshuset, Uppsala

Narkotika och dödsfall
25 november 2015
Universitetshuset, Uppsala

Metadonprogrammet 50 år
12 april 2016
Uppsala Konsert och Kongress

drogFOKUS 2016
20-21 oktober 2016
Uppsala Konsert och Kongress
(Samarrangemang med Uppsala kommun)

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05