Berne Stålenkrantz: Inför nolltolerans mot narkotikadödlighet

2015-08-28

Ansvariga politiker måste införa nolltolerans mot drogrelaterade dödsfall skriver Berne Stålenkrantz, fd ordförande i Svenska Brukarföreningen.

I augusti gick Socialstyrelsen ut med att antalet drogrelaterade dödsfall ökat med 30 procent från föregående år. 2013 rapporterades 589 dödsfall och 2014 hade antalet stigit till 765. Berne Stålenkranz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, skriver i Expressen Debatt att "ansvariga politiker måste införa en nolltolerans mot narkotikadödlighet och börja tillämpa metoder som bevisligen räddar liv."

"Visa att ni bryr er om oss, vi är inte verbet 'missbrukare' och vi är inte heller bara en siffra i någon forskning. Vi är människor, vi är någons son, dotter, pappa eller mamma – visa nu oss och våra anhöriga att vi är betydelsefulla.", fortsätter Stålenkrantz.

Onsdag 25 november inbjuder U-FOLD till Narkotika och dödsfall, ett seminarium om hur Sverige kan bemöta utmaningen med den snabbt accelererande narkotikadödligheten.

Redan onsdag 23 september genomför Svenska Brukarföreningens sitt årliga narkotikapolitiska seminarium under rubriken Är politiska ideologier och signaler viktigare än att rädda våra liv? Anmäl dig nu.
 

Läs Berne Stålenkranz text i Expressen Debatt eller läs den nedan:


Vi "knarkare" vill inte dö – vi vill överleva

Siffrorna som i går, tisdag, kom från Socialstyrelsen gjorde mig bestört och tårögd. Därför säger jag som ordförande för Svenska Brukarföreningen: Det är nog nu.

Siffrorna visar att antalet narkotikarelaterade dödsfall under 2014 har ökat till 765. Det är en ökning med 30 procent från 2013, då det ”bara” var 589 fall. Siffror som ansvariga politiker nu inte längre kan fly undan från.

Ansvariga politiker måste nu omedelbart se allvaret i att så många av SBF:s medlemmar går en helt onödig död till mötes.

Visa att ni bryr er om oss, vi är inte verbet ”missbrukare” och vi är inte heller bara en siffra i någon forskning. Vi är människor, vi är någons son, dotter, pappa eller mamma – visa nu oss och våra anhöriga att vi är betydelsefulla.

Jag kräver här och nu, för SBF:s medlemmars räkning, att ni, ansvariga politiker, inför en nolltolerans mot narkotikadödlighet, och det är bråttom.

Sverige har inte mycket kvar att vara stolt över när det gäller narkotikapolitik och hur vi tar hand om den mest stigmatiserande och mest diskriminerade gruppen i svenska samhället, alltså vi som använder narkotika och som av många också kallas för "knarkare”.

Socialminister Gabriel Wikström (S) skrev innan sommaren i en debattartikel att han efterfrågade evidensbaserade metoder för att få ner dödligheten – den finns redan här och nu.

Sverige får nu överge sin signalpolitik och starta upp metoder som bevisats räddar liv, det är konsumtionsrum, heroinförskrivning (för den mest utsatta gruppen av heroinanvändare) och ett nationellt naloxonprogram (ett opiatantidot). Metoder våra grannländer använt sig av under de senaste 10 åren. De såg oss dö och därför infördes beprövade metoder som ger resultat.

Metoder som för övrigt stöds och rekommenderas av bland annat EMCDDA (European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction), som är EU:s organ för narkotikaforskning. Om beslutsfattare och politiker inte vill ta till sig av deras forskningsöversikter och rekommendationer – vilka finns det då kvar för er att lyssna på då även de svenska forskarna på området har svårt att få gehör för sin forskning och de tydliga resultat som finns.

Man kan förstås teoretisera och grunna över orsaker till att Sverige nu intagit en topplacering inom EU vad gäller narkotikadödligheten. En topplacering som dessutom kännetecknas av en stadigt uppåtgående trend under åratal. Det vill säga att människor dör i allt snabbare takt.

Vi kan inte vänta mer. Mina kamraters liv kan ju räddas. Vad som krävs är att ansvariga ministrar och beslutsfattare agerar kraftfullt.

Om inte svenska politiker nu tar till sig av rekommendationerna som finns så måste jag tyvärr säga att det i så all är uppenbart att SBF:s medlemskollektiv inte har samma värde som andra medborgare i det svenska samhället. 

Det som styr svensk narkotikapolitik innebär en dödlighet som i krassa ordalag betyder att politisk ideologi och signaler faktiskt är viktigare än att rädda våra liv!

Det är nog nu.

Berne Stålenkrantz, fd ordförande Svenska Brukarföreningen

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05