Mohamad Hassan: Ta tag i spelproblemen

2015-09-01

Det krävs ansvarsfull reglering, stöd och förebyggande information för att komma åt spelandets negativa effekter, skriver Mohamad Hassan (FP), vice ordförande i Uppsala kommuns socialnämnd.

Texten är tidigare publicerad i UNT debatt

Runt två procent av Sveriges befolkning har spelproblem. Ytterligare fem procent ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem. Bland män i åldrarna 18-24 år är spelproblemen är störst; nära var tionde ung man har spelproblem.

Den liberala grundtanken är att människor själva ska få bestämma över sina liv. Dock värnar socialliberalismen även om att det ska kunna tas ett ansvar för människor som far illa. Spelproblem finns i alla befolkningsgrupper, men forskning visar att spelmissbruk i högre grad drabbar personer med lägre socioekonomisk status. En del spelar bort hela sin månadslön, sin a-kassa eller sin sjukersättning. Det slår naturligtvis hårt framför allt mot de 76 000 barn i Sverige som lever i ett hushåll med spelproblem.

Hela 18 procent av Sveriges befolkning beräknas vara närstående till någon med spelproblem.

Den internationella studien Swelogs, som genomförs av Folkhälsoinstitutet, visar för det första att spelproblem är betydligt vanligare bland personer som har låg utbildning och låg inkomst. För det andra är det vanligare bland personer som inte tillhör den etniska majoriteten. För det tredje har personer med spelproblem i större utsträckning både dålig allmänhälsa och psykisk hälsa och använder i större utsträckning tobak, alkohol och narkotika. Att spelmissbruk är ojämnt fördelat i befolkningen stärker argumentet att spelmissbruk är ett folkhälsoproblem och går att förebygga.

På statliga Casino Cosmopol, som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, erbjuds avtal om frivilligt besöksförbud eller besöksbegränsning för spelare som behöver stöd mot sina spelproblem. På samma sätt skulle bankerna och spelbolagen kunna ta ett socialt ansvar och erbjuda spärrservice till kunder som vill ha hjälp med att spela mindre.

Det finns flera inkörsportar till spel: nätet, ombud eller automater. Den största boven är, enligt min uppfattning, spelautomaterna som finns här och var.

Här borde Svenska Spel ta ett större ansvar bland annat genom att ta bort möjligheten att betala kontant. För att kunna spela borde man även behöva göra ett aktivt val och registrera sig och på samma gång även få ta del av interaktiv information om spelandet och dess negativa effekter. På nätet borde man kunna spärra kort mot en viss IP-adress där spelbolagen blir tvungna att möjliggöra och underlätta detta.

Människor med spelproblem faller mellan stolarna eftersom det inte är ett substansbetingat beroendemissbruk och därmed inte omfattas av Socialtjänstlagen.

Samtidigt säger Hälso- och sjukvårdslagen att medborgare ska få hjälp av landstinget med diagnosticerade tillstånd. Men bara 7 av 21 landsting, varav endast ett är specialiserade på spelproblematik, erbjuder vård för personer med spelproblem. I dag har kommunen inget särskilt ansvar för vård av spelberoende, men cirka 10 procent av Sveriges kommuner har ändå tagit på sig det ansvaret. Landsting och kommuner bör samarbeta, för att motverka den stora geografiska ojämlikhet som nu råder.

Spelreklamen bör även regleras, i likhet med alkohol- och tobaksreklam. Spelreklam syns vart man än vänder sig. Egentligen är spelreklam förbjuden i Sverige, men spelbolag kommer runt detta genom att annonsera i kanaler som inte sänds från Sverige och genom att publicera annonser från utländska spelbolag i svenska medier.

Detta är mycket olyckligt eftersom reklamen är offensiv och harmoniserar och normaliserar spel. Baksidan lyfts aldrig fram. Liberaler tog initiativ till att en varningstext på cigarettpaket infördes i hela EU eftersom skadeverkningarna är stora. Skadorna från spel är inte lika omfattande i dag som skadorna från cigaretter, men om vi inte gör något nu så kan problemen accelerera och bli mer omfattande.

Som socialliberal och folkpartist anser jag att ett samhällsansvar behöver tas gällande den utbredda spelproblematiken. Inte genom förbud, men genom ansvarsfull reglering, stöd och förebyggande information. Spelbolagen måste tvingas till en CSR-policy likt Systembolagets där försäljningen inte är överordnad allt. Det är trots allt inte bara den enskilda individen som drabbas av spelproblematik. Individer som förlorar sin frihet i och med skuldsättningar och beroende är individer som vårt samhälle behöver men förlorar. Därför måste problemen med spelberoende aktualiseras.
 

Mohamad Hassan (FP),
kommunalråd
vice ordförande i socialnämnden
Uppsala kommun

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05