U-FOLD belyser ensamkommande barn

2015-09-08

Tisdag 13 oktober inbjuder U-FOLD till Höstseminarium 2015: Ensamkommande barn - de mest utsatta för droger? Fri entré, anmäl dig på vår evenemangsida nu.


Plats: Uppsala universitetshus, aulan (karta)
Tid: Tisdag 13 oktober 2015, kl. 9.30–12.30
Kostnad: Fri entré, U-FOLD bjuder på kaffe

Anmäl dig på: http://doit.medfarm.uu.se/kurt7700
Mer information: www.ufold.uu.se/Evenemang/


Migrationsverket beräknar att tolvtusen ensamkommande barn anländer till Sverige 2015. Många bär med sig oro, stress och psykiskt påfrestande upplevelser. Risken är stor att ta till droger som en form av självmedicinering, liksom att på sikt att hamna i den illegala narkotikahandeln. Nu står vi inför utmaningen att möta dessa barns behov och ge dem rätt stöd längs resan in i vuxenlivet. Tisdag 13 oktober sammanför U-FOLD ledande forskare, praktiker, frivilligorganisationer och beslutsfattare vid seminariet Ensamkommande barn - de mest utsatta för droger? för samtal kring ett både akut och angeläget ämne.

– Vår frågeställning är högaktuell och har varit så i flera år. Samhället måste göra mycket mer än att bara släppa in dessa barn i vårt land och ge dem mat och tak över huvudet. Vi behöver ta fram strategier för långsiktiga insatser med fokus på ensamkommandes hälsotillstånd och motverka att de hamnar i drogmissbruk. Med detta seminarium vill vi belysa situationen ur såväl forsknings- som praktiska hänseenden, säger Fred Nyberg, koordinator för U-FOLD och professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

I talarlistan återfinns bland andra Solvig Ekblad, professor vid Karolinska Institutet, som presenterar aktuell forskning kring de ensamkommandes psykiska hälsa. Representanter för Gränspolisen region Stockholm och Stockholms Stads socialtjänst redogör för vilka grupper som ankommer till Sverige och i vilken utsträckning droger finns med i bilden. Helen Jaktlund, pressansvarig i Farsor & morsor på stan och Ann-Sofie Robnertz, Förbundssekreterare i SIMON – Svenskar och Invandrade Mot Narkotika, beskriver praktiskt arbete. Vi lyssnar även till ett panelsamtal där förtroendevalda från Uppsala kommuns socialnämnd deltar.

– Seminariet samlar en rad personer med olika perspektiv på denna problematik. De som i vardagen möter dessa frågor, de som själva har erfarenhet av att anlända som ensamkommande samt representanter från myndigheter och forskningsinstitut. Syftet är att förmedla dagaktuell kunskap till dem som möter och kommer att möta dessa frågor i sin vardag, säger Fred Nyberg.

Varmt välkommen till ett nytt högaktuellt höstseminarium och lyssna, diskutera och inspirera i denna kraftsamling mot läkemedels- och drogmissbruk.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05