drogFOKUS 2016 tar form

2015-10-08

Förberedelserna inför drogFOKUS 2016 befinner sig i ett intensivt skede och under senhösten räknar projektgruppen med att presentera ett program.

Uppsala universitet och Uppsala kommun har fått Folkhälsomyndighetens uppdrag att arrangera drogFOKUS 2016, Sveriges största konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak och angränsande problematik. Konferensen genomförs 19-20 oktober 2016 i Uppsala Konsert och Kongress med middag på Uppsala Slott, och förberedelserna befinner sig just nu i ett intensivt skede.
– Vi är i kontakt med flera ledande nationella och internationella experter och hoppas kunna presentera ett mycket attraktivt program under senare delen av 2015, säger Myron Zaluha, projektansvarig, tillika utbildningsansvarig i U-FOLD.

Konferensen, som samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker, återkommer vartannat år, och redan nu kan arrangörsgruppen meddela att Uppsala universitet och Uppsala kommun får uppdraget att anordna även drogFOKUS 2018.
– Vi har en bra dialog och det är naturligtvis en stor ära att vi får Folkhälsomyndighetens fortsatta förtroende, vilket även kan ses som att U-FOLD nu spelar den aktiva roll inom svensk och internationell missbruks- och beroendehantering vi en gång föresatte oss, säger Myron Zaluha.

Unikt med drogFOKUS är att konferensen utgör en tvärsektoriell mötesplats för olika discipliner med den gemensamma nämnaren ANDT. De tre huvudinriktningarna är, utan prioritetsordning, Hälsofrämjande och förebyggande, Vård och behandling samt Tillgänglighetsbegränsning och brottsbekämpning.
– Vår arrangörsgrupp omfattar representanter för en rad mängd myndigheter och organisationer, bland annat Folkhälsomyndigheten, CAN, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse, vilket ger bra grund för ett brett program, och jag bedömer att drogFOKUS 2016 har alla förutsättning att bli den mötesplats och inspirationskälla det nationella ANDT-arbetet behöver.

Läs mer www.drogfokus.nu
Följ drogFOKUS2016 på Facebook

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05