Aftonbladet: Mat och tak räcker inte för flyktingbarnen

2015-10-12

Inför U-FOLDs seminarium om Ensamkommande barn publicerar Aftonbladet en längre artikel med fokus på behovet av att öka stödet till flyktingbarnen.

Aftonbladet konstaterar i en artikel publicerad 10 oktober att omkring 150 ensamkommande flyktingbarn anländer till Sverige varje dag. "Men vad Sverige måste göra för att klara av att hantera deras livssituation och hur de mår är en fråga politikerna hittills inte lagt några större resurser på att utreda".

Aftonbladet hänvisar till en intern polisrapport för åren 2012 - 2014 som konstaterar en kraftig ökning av stölder, narkotikabrott och våldsbrott i Stockholms län, i gruppen ”minderåriga utan permanent hemvist och utan vårdnadshavare i Sverige”. Enligt rapporten begicks förra året 143 narkotikabrott av gatubarn i Stockholm, år 2012 var siffran 25.

– Man måste förstå att de här barnen mår dåligt och inte känner tillit till andra än de som pratar det egna språket. En stor majoritet söker sig därför till sina landsmän som ofta redan har dragits in i kriminalitet och missbruk, på så vis sker en ständig rekrytering vilket gör att läget är akut, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, i en kommentar till Aftonbladet.

Fred Nyberg konstaterar även att det inte räcker med att ge barnen tak över huvudet. Man måste omgående se över deras hälsostatus för att kunna bedöma graden av trauma, och därefter snabbt sätta in rätt hjälp. Om det inte görs är risken överhängande att de barn som nu kommer blir en förlorad generation.
– De här barnen är viktiga för Sveriges framtid. Men för att de ska kunna bli en del av samhället och kunna komma ut på arbetsmarknaden måste vi se till att de är hela.

Tisdag 13 oktober arrangerar U–FOLD seminariet Ensamkommande barn – de mest utsatta för droger? i Uppsala universitetsaula. Fri entré, anmäl dig nu på http://doit.medfarm.uu.se/kurt7700.
 

Läs hela i artikelnaftonbladet.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05