Ensamkommande barn engagerade många

2015-10-15

Hela samhället måste sluta upp var ett återkommande budskap då U–FOLD kallade till samtal om ensamkommande barn.

– Jag var sjutton år då jag kom ensam från Somalia till Sverige. Vid alla de boenden jag placerades i använde ungdomarna narkotika, och i den utsatta position man befinner sig är det lätt att själv ta till droger. Jag klarade mig tack vare att jag kom i kontakt med en grupp som spelade fotboll, och har idag startat en fotbollsklubb för andra i min situation, berättade Mohamed Rage i föreningen SIMON – Svenskar och invandrade mot droger, då U–FOLD i oktober inbjöd till seminariet Ensamkommande barn – de mest utsatta för droger?

Flyktingsituationen eskalerar just nu i snabb takt. Migrationsverket beräknar att tolvtusen ensamkommande barn anländer till Sverige 2015, och mötet i Uppsala universitetsaula samlade över 400 forskare, yrkesverksamma, beslutsfattare och andra med koppling till fältet.
– Det här är den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och Uppsala kommun arbetar intensivt med att hantera situationen, både akut och på sikt. Nu behöver vi forskningens hjälp, och min förhoppning är att den plattform U-FOLD erbjuder kan bidra till utvecklat samarbete över tid, sade Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala med ansvar för flyktingmottagande.
Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD, beskrev den internationella forskningen på området som otillräcklig, men att de studier som genomförts bekräftar behovet av samhällsgemensamma insatser.
– I USA talar man om whole society approach som nyckeln till att kunna ge ensamkommande barn och unga ett perspektiv med långsiktiga mål. För att nå dit krävs tidiga insatser, och vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet förbereder vi just nu en gemensam utbildning riktad till personal som arbetar inom fältet.

Jenny Selenius, socionom i Stockholms stad, beskrev hur hon i sin uppsökande verksamhet möter hundratals unga, framför allt afghanska och nordafrikanska pojkar som lever utanför samhället med missbruk och kriminalitet ständigt närvarande.
– Det är lätt att enbart se gruppen som ett problem, men de vill skapa ett bättre liv och har en enorm potential i form av mod, styrka och språkbegåvning. Därför måste vi redan initialt minska anonymiteten och synliggöra dessa ungdomar, och sedan en tid har vi personal som möter vi dem redan på centralen.
Men med det snabbt växande antalet ensamkommande barn är frågan hur långt samhällets resurser räcker och hur de ska prioriteras? Mohamad Hassan, ledamot i Uppsala kommuns socialnämnd, framhöll civilsamhällets enorma betydelse, och efterlyste ökade anslag till de frivilligorganisationer som utför ovärderliga insatser på området.
– Jag vill också se en ökad satsning på utbildning av gode män samtidigt som vi måste bli bättre på att förvalta deras fantastiska engagemang som innebär att dessa utsatta barn får en person att knyta an till.

U–FOLD har fyra år efter invigningen positionerat sig som en regional mötesplats för forskare, praktiker och beslutsfattare, och tar inom kort nästa steg då forumet fått Folkhälsomyndighetens uppdrag att tillsammans med Uppsala kommun arrangera drogFOKUS 2016, Sveriges största konferens inom ANDT-området.
– Vi är i kontakt med flera ledande nationella och internationella experter och hoppas inom kort kunna presentera ett mycket attraktivt program. Arbetet sker i bra dialog med Folkhälsomyndigheten, som nyligen gav oss fortsatt förtroende att arrangera även drogFOKUS 2018, vilket kan ses som att U–FOLD nu spelar den aktiva roll inom svensk och internationell missbruks- och beroendehantering vi en gång föresatte oss, säger Myron Zaluha, projektansvarig, tillika utbildningsansvarig i U-FOLD.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05