U-FOLD-projekt uppmärksammas i media

2016-04-11

Ett projekt som syftar till att skapa nya metoder för att upptäcka risk för beroende bland klienter vid primärvården uppmärksammas i Uppsala Nya Tidning måndag 11 april 2016.

Upsala Nya Tidning uppmärksammar den 11 april det U-FOLD-initierade projekt vars syfte är att utveckla och undersöka effekten av en kort intervention bland personer som söker primärvård.

Resultaten av en pilotstudie i syfte att fånga upp risker för spelberoende bland cirka 300 vårdsökande vid tre olika vårdcentraler har nu publicerats i Journal of Gambling Issues.

I projektet som leds av U-FOLD med stöd av Folkhälsomyndigheten deltar bland annat forskarna Christina Nehlin, Uppsala universitets institution för Neurovetenskap, samt Kari Jess, Högskolan Dalarna Campus Falun.
 

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning
Läs studien Brief Intervention Within Primary Care for At-Risk Gambling: A Pilot Study

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05