Välkommen till workshop: Tobaksfri skoltid

2016-04-13

Tisdag 31 maj inbjuder Länsstyrelsen i Uppsala län till Workshop Tobaksfri skoltid- varför och hur? Sista anmälningsdag är 10 maj.

Tid: 31 maj 2016, kl. 09.00-13.00
Lokal: Hotel Linné , Skolgatan 45 , Uppsala

Tobaksfri skoltid- varför och hur?

Länsstyrelsen i Uppsala län vill med workshopen Tobaksfri skoltid- varför och hur? stärka länets arbete med att få en tobaksfri miljö i länets alla skolor. Dagen ska inspirera och stödja fortsatta insatser för barnets rätt i tobaksfrågan och öka kunskapen om hur barnkonventionen kan tillämpas i ämnet. Dessutom koras vinnarna i tävlingen ”Hejdå tobak på vår skola”!

Inbjudan är riktad till dig som

  • arbetar med elevhälsa på en skola

  • arbetar i ledningsfunktion på en skola

  • är förtroendevald med uppdrag kopplade till barn- och ungdomsfrågor

  • har uppdrag inom social hållbarhet, barnrättsfrågor eller folkhälsa i övrigt

  • har ett samverkansuppdrag eller ett engagemang i idéburen sektor som kan kopplas till Tobaksfri skoltid.


Läs mer om workshop Tobaksfri skoltid- varför och hur?


Arrangörer: Länsstyrelsen i Uppsala län i nära samverkan med Regionförbundet Uppsala län, länets kommuner, Landstingets verksamhet Hälsoäventyret samt Yrkesföreningar mot tobak och Barnombudsmannen i Uppsala.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05