Nu börjar drogFOKUS 2016

2016-10-19

Nu drar drogFOKUS 2016 i gång på UKK i Uppsala. Den nationella konferensen är ett unikt tillfälle för uppemot tusen deltagare att nätverka professionellt kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Uppsala universitet och Uppsala kommun är värdar för konferensen drogFOKUS 2016. Den hålls på Uppsala Konsert & Kongress 19–20 oktober.
– Att Uppsala är värd för Sveriges största konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak är av stor betydelse. Vi arbetar redan aktivt med de här frågorna och under de här två dagarna ska vår kunskap öka ytterligare inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, behandling, rehabilitering och brottsbekämpning, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Konferensen presenterar både den senaste forskningen, lokala projekt och initiativ från övriga Sverige i utställningar och på seminarier. Ett 60-tal föreläsare deltar.

drogFOKUS arrangeras vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker.


Läs mer på www.drogfokus.nu

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05