Fred Nyberg: Vi ser fram mot ett spännande 2017

2016-12-21

Det är tid att önska alla som på något sätt deltagit i U-FOLDs aktiviteter en riktigt god fortsättning och ett mycket spännande 2017 – då vi redan har flera spännande aktiviteter inbokade, skriver Fred Nyberg, Uppsala universitet

Så har ännu ett år gått tillända. Ett år som i det globala perspektivet handlade om miljöförstöring, krigshandlingar, terrorism, flyktingströmmar och presidentval. För U-FOLDs del har det handlat om att ha fullbordat en femårig existens som tvärvetenskapligt nätverk med starka förgreningar till det omgivande samhället. Vårt år inleddes med ett seminarium om narkotikaindustrins effekter, inte bara på folkhälsan utan även på miljön, om hur framställning av cannabis, heroin och syntetiska droger bidrar till miljöförstöring genom kemisk förorening, skogsskövling och luftföroreningar – ett ofta förbisett område i narkotikadebatten.

I april uppmärksammade vi att Sveriges första metadonprogram pågått i Uppsala under 50 år. Vi arrangerade ett uppskattat seminarium med deltagare från såväl Sverige som våra Nordiska grannländer. Under Almedalsveckan i Visby höll U-FOLD en tydlig profil med en rad seminarier med fokus på bland annat legaliseringsfrågan, psykisk ohälsa och risk för drogmissbruk, familjeklassning av narkotika och alternativa vägar ur ett beroende. Seminarierna var välbesökta och sändes även ut via webben.

Årets stora händelse ägde rum under hösten när U-FOLD tillsammans med Uppsala kommun stod som värd för drogFOKUS, Sveriges kanske största drogkonferens som denna gång samlade över tusen beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker från hela landet. Den välbesökta konferensen, som fick mycket goda vitsord från deltagare, kom att i sina väsentligaste delar återutsändas av SVT-UR. Innan höstterminens slut hann U-FOLD även med ett viktigt seminarium om Trafficking i ett projekt där flera internationella aktörer deltog med stöd av EU-kommissionen.

Vid sidan av konferenser och seminarier deltog U-FOLD i olika utbildningar och forskningsprojekt kring bland annat psykisk ohälsa hos ensamkommande barn, överförskrivning av opioida läkemedel samt narkotikarelaterade dödsfall.

Nu passar vi på att önska alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter en riktigt god fortsättning och ett spännande 2017 – då vi redan har flera spännande aktiviteter inbokade!

Fred Nyberg
Seniorprofessor, Uppsala universitet
Koordinator, U-FOLD

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05