U-FOLD, Tobacco Endgame och BRiT i nytt samarbete

2017-02-07

U-FOLD, Tobacco Endgame och Barnets Rätt i Tobaksfrågan inleder samarbete för ett tobaksfritt Sverige.

U-FOLD har beslutat att samverka med Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Totalt är det 140 organisationer, företag och myndigheter som stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025. Den senaste i raden är Länsstyrelsen i Uppsala län. Uppmaningen till Sveriges politiker är att sätta ett måldatum för utfasningen av rökningen i vårt land och göra en plan för hur vi ska nå det målet! Mer information finns på www.tobaksfakta.se

U-FOLD har även beslutat att samverka med BRiT – Barnets Rätt i Tobaksfrågan, en organisation vars arbete syftar till att tydliggöra barnets rätt i tobaksfrågan och belysa WHO:s ramkonvention om tobakskontroll ur ett barnrättsperspektiv, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av beslut på alla nivåer i tobaksfrågan och berör därmed barn i allra högsta grad. Båda konventionerna visar vårt ansvar och våra möjligheter att tillgodose barnets rättigheter.
 

Läs mer Utbildningsmaterial och informationsmaterial

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05