Konferens: Alkohol och droger bland unga och familjer

2017-02-07

Barnskyddsrådet i Uppsala län inbjuder till konferens Alkohol och droger bland unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder. Välkommen 9 mars 2017.

Torsdag 9 mars inbjuder Barnskyddsrådet i Uppsala län till konferensen Alkohol och droger bland unga och familjer – riskgrupper, trender och åtgärder. Konferensen, som äger rum på Akademiska sjukhuset, syftar till att bidra till att åtgärdsprogrammet inom den regionala och nationella ANDT-strategin (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) uppnås.

Målgrupp för konferensen är personal i verksamheter som möter barn som missbrukar eller är anhöriga till missbrukare.

Läs mer: Program och Information
Anmälan på: www.boiu.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05