Nytt initiativ i arbetet mot hepatit C

2017-04-27

I linje med WHO:s mål att eliminera den dödliga virussjukdomen hepatit C har en svensk, tvärvetenskaplig expertgrupp undertecknat ett konsensusdokument som ett första steg i samordning av vårdande och sociala instanser.

Sverige har näst högst andel narkotikarelaterade dödsfall i hela EU. Vår regering vidtar nu åtgärder för att kunna hjälpa människor i riskzonen och för att minska dödsfallen. Det är ett mycket viktigt initiativ, men det finns också problemorsaker bakom dödsfallen som inte uppmärksammas.

Många personer som injicerar droger (PWID) och patienter i läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO-patienter) lider av den dödliga virussjukdomen hepatit C (HCV) men får inte tillgång till behandling.

World Health Organization (WHO) har satt upp ett mål att eliminera HCV till år 2030, vilket syftar till 90% minskning av nya infektioner och 65% minskning av dödlighet relaterat till HCV [1]. För att lyckas krävs dock ytterligare insatser för att fånga upp och behandla alla personer med HCV-smitta innan de riskerar att bli allvarligt sjuka och riskerar att sprida sjukdomen vidare.

U-FOLD, Uppsala universitet, har initierat ett arbete med att ta fram relevant underlag för att förbättra HCV-behandling av PWID och LARO-patienter i Sverige. En tvärvetenskaplig expertgrupp från olika delar inom psykiatri, beroendevård och infektionskliniker har i ett dokument samlat sina specialistkunskaper för att ta fram relevant underlag för att förbättra HCV-behandling av PWID i Sverige.

Det behövs en framgångsrik nationell strategi för att behandla denna patientgrupp och nå WHOs mål för eliminering. Detta konsensusdokument, som presenterades vid ett seminarium i Stockholm 27 april 2017, behövs därför som ett första steg för samordning av insatser från missbruksvård, psykiatri, sociala myndigheter, rättsvårdande instanser och sjukvården.
 

Läs dokument Konsensusdokument om förbättringar i behandlingen av hepatit C för personer som injicerar droger


foto: Wikipedia

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05