Fred Nyberg: En spännande framtid väntar

2017-06-19

U-FOLDs sjätte verksamhetsår går mot sitt slut, men innan vi tar en välförtjänt sommarvila stundar en intensiv Almedalsvecka – och du har väl bokat in torsdag 5:e oktober!

Vårterminen 2017 är till ända och därmed ytterligare ett fullbordat läsår som har passerat mycket fort. U-FOLDs aktivitet har varit intensiv, men sett delvis annorlunda ut. En orsak är pågående ombyggnad av universitetshuset vilket gjorde att vi – som många av er redan noterat – inte kunde genomföra våra uppskattade höst- och vårseminarier i aulan. Stora resurser ägnades också åt Drogfokus i UKK där U-FOLD var en högst aktiv partner.

Vi har också utvärderat vår verksamhet och står inför en föreslagen omorganisation, där U-FOLD förhoppningsvis kan nå en mer central förankring vid universitet, något som eventuellt träder i kraft redan till årsskiftet.

Vi har genomfört aktiviteter med fokus på noggrant selekterade målgrupper. I mars arrangerade vi med EU-kommissionens stöd en europeisk 2-dagars konferens med inriktning på trafficking, som även belyste drog- och beroendeaspekter. I mars var U-FOLD även värd för ett seminarium inriktat på medicinsk yoga som en behandlingsmetod mot psykisk ohälsa och drogberoende, där en forskningsstudie som utförts inom kriminalvården presenterades.

I april genomförde vi de traditionella – och till sista stol fyllda –Sigtunadagarna med personal och aktörer vid behandlingskliniker för opioidberoende. Experter från hela landet föreläste och tillförde stort värde.

I sena april höll U-FOLD en hearing om hepatit C. På plats i Stockholm var en expertgrupp på åtta personer som presenterade ett konsensusdokument med förslag på nya riktlinjer kring diagnostik, vård och behandling av hepatit C-infekterade injektionsmissbrukare och patienter i LARO-programmen. Dokument presenterades i närvaro av representanter från SKL, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt en ledamot från riksdagens socialutskott. Hearingen finns tillgänglig på U-FOLDs webbsida.

I juni arrangerade vi en Nordisk-Baltisk konferens om beroendevården. Föreläsare och delegater från samtliga nordiska länder samt Estland, Lettland och Litauen deltog. Diskussionen mellan forskare och politiker från både Regering och opposition spelades in och kommer att tillgängliggöras vid U-FOLDs webbplats.

U-FOLD har även bidragit med expertkunskap i radio, TV och press. Ämnena har omfattat beroendevård, hepatit C, medicinsk användning av beståndsdelar i cannabis samt läkemedelsaspekter gällande hallucinogena droger.

Härnäst stundar Almedalsveckan i Visby innan även U-FOLD tar en välförtjänt semestervila – men först vill vi också uppmärksamma er på höstens storseminarium i en nyrenoverad universitetsaula. Vi möts den torsdag 5:e oktober då vi också firar U-FOLDs 6-årsdag. Ni är då alla välkomna att ta del av ett tema som sätter fokus på avgörande aspekter för den svenska ANDT-strategins framtid!
 

Fred Nyberg
Koordinator för U-FOLD
Seniorprofessor, Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05