Resultatrik samverkan mellan forskning och praktik

2017-06-20

Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala Stadsmission är centrala aktörer i regionens drogpreventiva och rehabiliterande arbete. Med U-FOLD har samverkan med Uppsala universitet ökat, men avståndet mellan forskning och praktik kan minska ytterligare, menar ANDT-samordnare Anna Haid.

Länsstyrelsen i Uppsala län och U-FOLD bedriver sedan fem år ett produktivt samarbete som bidragit till att sätta det regionala drogpreventiva arbetet på den nationella kartan. De många gemensamma arrangemangen nådde sin höjdpunkt då parterna i samarbete med Uppsala kommun genomförde den välbesökta nationella konferensen DrogFOKUS vid Uppsala Konsert & Kogress.
– En central del i den nationella och regionala strategin för ANDT-frågor är att föra ut ny forskning för att möta praktikens utmaningar och kunskapsbehov. Här är U-FOLD ett ovärderligt stöd med sin breda kompetens och erfarenhet, och Länsstyrelsen ser ett fortsatt stort behov av nära samverkan med Uppsala universitet för att nå de strategiska målen. Därför hoppas vi på utvecklad tvärsektoriell samverkan även inom akademin för att kunna stärka våra gemensamma hälsofrämjande och förebyggande insatser kring missbrukets utmaningar, konstaterar Anna Haid, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Läs mer om Länsstyrelsen i Uppsala läns förebyggande arbete


Uppsala Stadsmission – också partner i U-FOLDs nätverk sedan starten 2011 – har mångårig erfarenhet av att träffa människor i behov av meningsfullt arbete i samband med behandling. Uppsala Stadsmission har nu initierat Hantverksslussen, en verksamhet som ska ta fram ett upplägg benämnt Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling, där professionella behandlare ger aktivt stöd vid sociala företag.
– Arbetssättet är en kombination av arbetsinriktad rehabilitering och missbruksrelaterad öppenvård. Att integrera dessa nödvändiga områden ger en fördjupning och förbättring av båda delar. Vårt mål är att stödja människor längs vägen från missbruk via öppenvård till egen försörjning, och här ser vi att U-FOLD har viktig kunskap att bidra med, säger, säger Dirk Kehr, föreståndare vid Hantverksslussen.

Läs mer om Hantverksslussen

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05