Vägen till Almedalen

2017-08-14

I juli 2017 firade U-FOLD femårsjubileum vid Almedalsveckan med att arrangera fem nya, välbesökta seminarier. Men hur gör man egentligen sin stämma hörd i sorlet från världens största demokratiska mötesplats?

– Almedalsveckan är helt enkelt en miljö som kräver hårt arbete och anpassning. Vill du att journalisterna ska bevaka just ditt seminarium måste du bjuda på kärnfulla ämnen och profiltunga paneler. Å andra sidan är det ett universitets uppgift att delta där samhällsdebatten förs, och när världens största demokratiska mötesplats arrangeras några timmar från Uppsala känns det självklart att ta den möjligheten.
Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning, tillhör veteranerna i Almedalen. Som forskningsansvarig i regeringens Mobilisering mot narkotika såg han tidigt den gotländska arenans betydelse för att synas, sprida kunskap och att bygga nätverk. När han år 2011 lade grunden till U-FOLD (Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) var steget till Visby kort. Redan 2013 genomförde forumet sina första tre seminarier vid Almedalsveckan, i år blev det fem.
– Vi arbetar med ämnen som vi bedömer vara blivande aktualiteter och har koppling till områden där vi bedriver eller ser behov av forskning. Efter seminariet håller vi samtalet levande genom att dels samla deltagarna till en gemensam måltid, dels följer vi upp trådarna vid U-FOLDs egna mötesplatser i Uppsala. Ofta kontaktas vi även av grupper som uppmärksammat oss i Almedalen och vill föreslå samarbete i olika former, berättar Fred Nyberg.

En av U-FOLDs Almedalssatsningar 2017 var att belysa de åtgärder som krävs för att nå WHOs mål att eliminera sjukdomen Hepatit C till år 2030. I Sverige, förklarar Fred Nyberg, har sprickan mellan beroendevård och psykiatri slutligen överbryggats, men många saknar alltjämt en tydlig koppling till missbrukets somatiska problematik. Hösten 2016 kontaktades U-FOLD av några av landets ledande experter i syfte att ta utvecklingen framåt.
– Sverige har näst högst andel narkotikarelaterade dödsfall i hela EU, och regeringen agerar nu för att hjälpa människor i riskzonen och att minska dödsfallen. Samtidigt drabbas många som injicerar droger av den dödliga virussjukdomen Hepatit C utan att få tillgång till de botande läkemedel som finns. Alltså fordras insatser för att fånga upp och hinna behandla alla smittade innan de blir allvarligt sjuka eller sprider sjukdomen vidare, berättar Fred Nyberg.
Den tvärvetenskapliga gruppen samlades under U-FOLDs flagg och formulerade ett konsensusdokument i vilket de introducerar en strategi för förbättrad behandling. Förslaget som lanserades i april väckte stor uppmärksamhet och när gruppen presenterade sitt arbete i Almedalen var hörsalen välfylld.
– Vi utformade handlingen under några effektiva eftermiddagar, och det är bara ett exempel på kraften i det öppna nätverksarbete U-FOLD bedriver. Tack vare breda kontaktytor kan vi fånga upp och inta en ledande roll i frågor innan de ens landar på samhällets radar. Bland annat samarbetade vi med journalisterna Sanna Lundell och Ann Söderlund kring medberoende i samband med SVTs Djävulsdansen, och när fjolårets ström av ensamkommande nådde Sverige utbildade vi redan HVB-personal i hur de kan hålla unga migranter borta från narkotika, säger Fred Nyberg.

Sommarens Almedalsbesök genererade också flera nya uppslag. I U-FOLDs höstkalendarium ryms bland annat ett seminarium kring spelberoende, ett område som väntas dominera många debattytor om den föreslagna avregleringen av Sveriges spelmarknad går igenom.
– U-FOLD belyste spelmissbruk i Almedalen redan 2015 och vi får förmodligen anledning att återkomma till ämnet i Visby. Säkert är i alla fall att U-FOLD återvänder till Almedalsveckan 2018, i Campus Gotland har Uppsala universitet fått en fantastisk plattform, och med beroendeområdets alla intressanta aspekter är det bara tiden som begränsar hur mycket vi kan belysa!
 

Se filmer från U-Folds seminarier under Almedalsveckan 2017:

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05