U-FOLD kallar till Storseminarium om ANDT-arbetet

2017-09-15

Torsdag 5 oktober återvänder U-FOLD till Uppsala universitetsaula med Storseminarium 2017: Nya utmaningar för ANDT-strategin i syfte att samla de regionala styrkorna inför beroendeområdets väntande utmaningar.

Torsdag 5 oktober 2017 inbjuder U-FOLDUppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende – till Storseminarium: Nya utmaningar för ANDT-strategin i Uppsalas nyrenoverade universitetsaula. Mötesplatsen belyser även spelberoende, ett högaktuellt ämne mot bakgrund av det nya beslutet om en omreglering av spelmarknaden.
– Beroendeområdet står inför flera viktiga vägval, därför väljer vi att ge höstens Storseminarium ett brett program med relevans för alla som agerar inom fältet, vilket vi också hoppas ska ge förutsättningar för bra samtal om vår väg framåt, säger Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD.

Regeringen redogör i En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för sin ANDT-politik 2016-2020. Målet är att nå ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Kommuner, landsting och det civila samhället utför en stor del av det förebyggande arbete som måste fungera om målen ska nås, och här fyller Länsstyrelsens regionala ANDT-samordnare en central roll för att väga samman nationell kunskap med lokala och regionala förutsättningar.
– Vid våra Storseminarier vill vi samla personer med olika perspektiv: beslutsfattare, forskare och alla de som i vardagen möter och arbetar med missbrukets problematik. Syftet är att förmedla dagsaktuell kunskap, lyssna till behov och ta ut en riktning för vår framtida verksamhet. Och denna mötesform fyller tveklöst en viktig funktion, senast vi kallade till Storseminarium deltog närmare 500 besökare, konstaterar Fred Nyberg.

I programmet återfinns bland andra Mats Ramstedt, forskningsansvarig vid CAN, som presenterar aktuella fakta kring bruk av alkohol, narkotika och dopning. Charlotta Rehnman-Wigstad, Socialstyrelsens ANDTS-samordnare, redogör för insatser kring narkotikarelaterade dödsfall, och Mathias Hallberg, professor vid Uppsala universitet, resonerar kring vad vi har att vänta inom drog- och dopningsfältet. Från Karolinska Institutet ansluter Anna Berman som talar om problematiskt spelande.
– Spelberoende har eskalerat till att bli ett folkhälsoproblem. Enbart i Sverige beräknas 134 000 personer i åldrarna 16-84 år ha problem med spel om pengar, 30 000 av dem bedöms vara i behov av vård. I DSM ingår nu hasardspelsyndrom som enda icke substansbetingade beroendesyndrom, och att den svenska spelmarknaden nu står inför en omreglering gör att vi behöver öka forskningen på området, säger Fred Nyberg.

Torsdag 5 oktober, klockan 9.30, inleder landshövding Göran Enander U-FOLD Storseminarium 2017. Det är fri entré men med föranmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt10699. Varmt välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i en viktig kraftsamling mot kring missbrukets utmaningar.

Läs mer Storseminarium: Nya utmaningar för ANDT-strategin
Anmäl dig på http://doit.medfarm.uu.se/kurt10699

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05