Fred Nyberg: Hur vill vi samarbeta för förändring?

2017-11-10

Med anledning av kampanjen #MeToo samlade U-FOLD ledande internationell kompetens i Uppsala i syfte att bidra till stärkt samarbete för att motverka sexuella övergrepp. En ambition som delvis skymdes i lokal medierapportering, skriver Fred Nyberg, professor em.

Fred Nyberg, Hanne Finanger och Silvia Berbic

U-FOLD genomförde 9 november 2017 konferensen #MeToo - sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och trafficking - hur kan vi samarbeta för en förändring? inom ramarna för det EU-understödda projektet Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral, assistance, rights protection for victims of human trafficking.

Vid konferensen belyste U-FOLD – i samverkan med Association Pro Refugiu, Scandinavian Human Rights Lawyers, Center for the study of democracy samt Landespräventionsrat Niedersachsen – vägar att samarbeta för att förebygga sexuella övergrepp och stödja offer för trafficking, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vid mötet uppmärksammades denna allvarliga problematiks starka koppling till kampanjen #MeToo som nu sprids över världen och väcker stor debatt även i Sverige. Inte minst finns många MeToo bland de utsatta kvinnor som ovan nämnda EU-stödda projekt fokuserar på.

Lokala media noterade att mötet – som samlade internationell kompetens i Uppsala – ägde rum, men utan att någon journalist närvarade på plats. Vissa redaktioner riktade däremot uppmärksamhet mot att en central deltagare tidigare varit juridiskt engagerad i anti-abortrörelsen. Konferensen berörde emellertid, vilket redan framgått, helt andra frågor, och kanske hade dess effekt fått ytterligare kraft om journalisterna istället fokuserat på den samlade styrkan hos de många eminenta talare från Oslopolisen, universitetet i Turku, och andra aktörer i Norden och Europa som bidrog med viktiga erfarenheter av det aktuella området.

Hanne Finanger, polisledare i Oslo, berättade om hur hon som ung polis utsattes för sexuella trakasserier av kollegor. Vid ett tillfälle hörde hon hur hennes chef i rummet intill beskriva för sina medarbetare hur hen skulle använda Hanne som sexleksak och hantera henne på ett ytterst brutalt sätt. Hanne tog mod till sig och anmälde chefen, vilket ledde till den första domen mot en högre tjänsteman för sexuella trakasserier.

Hannes redogörelse och de åtgärder som vidtagits i Norge – liksom flera andra berättelser som framkom vid konferensen – hade i dagsläget förmodligen varit av avsevärt större värde för Upplands tidningsläsare än det de nu fick ta del av.

Fred Nyberg
Professor em. i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD
Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05