U-FOLDs verksamhetsår 2018 tar form

2017-12-05

Almedalsveckan, DrogFOKUS och utbildningar inom behandling av opiatberoende – arbetet med att skapa programmet för U-FOLDs verksamhetsår 2018 är i full gång. Redan nu finns datum att spara i kalendern.

26-27 april 2018 arrangerar U-FOLD utbildningen Heroin – Behandlings- och vårdaspekter vid opiatberoende i Sigtuna. Kursen genomförs som en internatutbildning och riktar sig till alla som i sitt dagliga arbete möter beroende- och missbrukspatienter. Anmälningslänk kommer att publiceras på vår websida (observera att antalet deltagare är begränsat).

1-8 juli 2018 återvänder U-FOLD till Visby och Almedalsveckan för sjätte året i rad. I fjol arrangerade vårt forum fem välbesökta seminarier som väckte stor uppmärksamhet, och vi kommer under våren att presentera vårt program för årets vecka på vår evenemangssida.

17-18 oktober 2018 står Uppsala åter värd för DrogFOKUS, Sveriges största konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. DrogFOKUS genomförs vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. Årets tema är en ”Hållbar ANDT-strategi inför framtiden”, vilket även diskuterades vid U-FOLDs Storseminarium tidigare i år.

Vi presenterar inom kort flera mötesplatser på vår evenemangsidaFör att ge fortsatt ökad relevans åt våra temadagar, seminarier och symposier vill vi också veta vad du tycker att U-FOLD ska belysa.

Maila oss dina förslag info@ufold.uu.se. Hämta gärna inspiration bland våra genomförda evenemang, eller bland våra samverkansområden.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05