Mathias Hallberg: Nu skriver vi ett nytt kapitel om U-FOLD

2018-04-16

Sju år efter invigningen utgör U-FOLD en nationellt efterfrågad resurs inom beroendefältet. Vårt forum är redo ta nästa steg, och nu bygger vi den organisation som krävs för att möta framtidens utmaningar, skriver Mathias Hallberg, Uppsala universitet.

Uppsala universitet sjösatte hösten 2011 forumet U-FOLD i avsikt att samla regionens breda kompetens inom beroendefältet: universitetets forskare, myndigheter och engagerade samhällsaktörer. Initiativet motsvarade ett uppenbart behov. Kommun, landsting och länsstyrelse anslöt i det närmaste omedelbart.

Vid forumets officiella invigning i Uppsala universitetsaula hade vårt nätverk vuxit till att omfatta Läkemedelsverket, Akademiska sjukhuset, Upplands Idrottsförbund, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Polisen och en rad ytterligare organisationer som alla utför centrala insatser inom beroendeområdet. Vår gemensamma ambition var att stimulera samarbeten, föra ut relevant kunskap och att identifiera aktuella behov av forskning och utbildning.

Knappt sju år senare utgör U-FOLD en nationellt efterfrågad resurs inom en av samhällets största utmaningar. Ett brett och enastående engagemang har möjliggjort denna intensiva resa som också inspirerat andra aktörer från hela vårt land och vitt skilda fält av beroendeområdet.

Att vi uppfyllt vårt ursprungliga mål gör att vi 2018 står redo att skriva ett nytt kapitel i U-FOLD historia, något som inte minst bekräftas av den pågående utvecklingen av forumets organisation.

U-FOLD formar just nu en ledningsgrupp, bestående av ett urval erfarna forskare i avsikt att ytterligare stärka vårt forums kapacitet att planera och delta i utbildningsinsatser, seminarier och kursdagar, samt att följa och förmedla aktuell forskning inom beroendeområdet. Seniorprofessor Fred Nyberg, tidigare koordinator i U-FOLD, kommer att vara behjälplig till ledningsgruppen samt som representant vid U-FOLDs närvaro vid bland annat Almedalsveckan och DrogFOKUS. 

Detta viktiga steg tas i rätt tid. Vårt fält står inför flera utmaningar: doping, cannabis, spelberoende, nätdroger – inklusive de nu aktuella dödsfallen vid överdosering. Vägen till missbruk är mer komplex än någonsin. Samtidigt bekräftar den pågående debatten ett fortsatt avstånd mellan forskning, politik och samhälle.

Behovet av en gemensam arena är uppenbart och vi är övertygade om att vår regionala modell alltjämt har mycket att tillföra på nationell nivå. Tiden har kommit för oss att finna nya angreppssätt att möta kommande utmaningar.

Mathias Hallberg
Professor
Ordförande, U-FOLD
Uppsala universitet
 

Läs även U-FOLD Vårseminarium 2018: Vad ser vi när röken skingras – om tobak, cannabis och rökheroin


foto: Mikael Wallerstedt

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05