”Unga måste få se hur tobak- och narkotikaindustrin förstör miljön”

2018-05-04

Ungas nikotinkonsumtion och vilka förebyggande budskap som har störst effekt var centrala frågor då U-FOLD och Uppsala universitet kallade till traditionsenligt Vårseminarium i universitetsaulan.

U-FOLDs seminarier i universitetsaulan har sedan starten 2011 etablerat sig som ett av Uppsalas säkraste vårtecken. Så även 2018 då mötesplatsen satte fokus på tobak, cannabis och rökheroin, tre högaktuella utmaningar i såväl förebyggande som behandlande arbete.
– Vi ser en sannolik koppling mellan nikotinberoende och bruk av tyngre narkotika. Men där tobaksförebyggande arbete har en lång tradition i Sverige, saknar alltjämt många aktörer som behandlar opiatmissbruk resurser att ta sig an vårdtagarnas nikotinberoende, alltså måste vi fortsätta att belysa området tills vi uppnår bättre balans, konstaterar Mathias Hallberg, nytillträdd ordförande i U-FOLD.

Rökning bland unga, en traditionell inkörsport till bland annat cannabis, har minskat kraftigt de senaste decennierna, men trots fortsatt förebyggande arbete tycks den positiva utvecklingen plana ut. Idag sprider sig e-cigaretter och snus i skolår 9, samtidigt som  var tredje gymnasieelev experimenterar med nikotin. Enligt Helen Stjerna, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, kan det vara hög tid för ett paradigmskifte i informationen som riktas till gruppen.
– Vårt uppsökande arbete visar att det inte längre är effektivt att prata om svarta lungor och cancer, dels känner alla till det, dels vill inte dagens unga att andra ska berätta för dem hur de ska sköta sina kroppar. Däremot lystrar många när vi berättar om hur tobaksindustrin låter en halv miljon barn arbeta under slavliknande förhållanden, hur de skövlar skog och förstör miljön, vilket helt krockar med ungdomarnas övertygelse om vikten av att bidra till en hållbar värld.

Helen Stjernas uppfattning delas av Walter Kegö, Institute for Security & Development Policy, som i flera år kartlagt narkotikaindustrins påverkan på miljön.
– Den utgör en för många dold miljökatastrof som slukar enorma mängder energi och vatten, samtidigt som illegal kemikalie- och giftdumpning  förstör vegetation, djurliv och grundvatten. Till exempel förbrukar holländska cannabisodlingar lika mycket energi som staden Haag, och för varje kilo kokain som framställs hamnar nästan två tusen ton giftiga kemikalier i Amazonfloden. När jag är ute och berättar om det här för ungdomar blir de ofta väldigt upprörda över att ingen informerat dem tidigare.

Dessvärre har globalisering, näthandel, friare gränser och minskat polisiärt fokus på narkotikabekämpning öppnat nya möjligheter för handel med illegala droger. Per-Erik Lundberg, kommissarie i Västerås, vittnar om hur han under sina 39 år som polis aldrig sett så mycket narkotika i omlopp som nu.
– Västerås är sedan 60-talet känt som ”pulverstaden” på grund av den stora tillgången till amfetamin och där har inget ändrats. Tyvärr iakttar vi också en markant ökning av cannabis, fentanyler och en rad andra droger. På nattklubbarna sprider sig dessutom kokainet samtidigt som vi saknar resurser att upprätthålla samarbetet Krogar mot Knark som vi initierade med krögarna. Personligen förordar jag en satsning på specialiserade narkotikapoliser som kan bedriva förebyggande och kontinuerligt arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.

U-FOLD som under våren genomför en omorganisation, blickar närmast framåt mot sex seminarier vid Almedalsveckan och oktober månads drogFOKUS 2018, den nationella ANDT-konferensen som forumet arrangerar i samarbete med Uppsala kommun.
– Vi formerar just nu en ledningsgrupp som ska ta ut riktningen för vår framtida verksamhet. Jag ser framför mig ett fortsatt brett anslag inom regionen med förnyat fokus på utbildning, kunskapsspridning och insamling av behov för framtida forskning, men hur det ska ske på en mer detaljerad nivå är alltså en diskussion föra den blivande grupperingen, avslutar Mathias Hallberg.

Mer information
U-FOLD i Almedalen 2018 – 2-5 juli 2018
drogFOKUS 2018 – 17-18 oktober 2018

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05