Se U-FOLDs Almedalsseminarier 2018 på webb-tv

2018-08-03

U-FOLD genomförde sju seminarier vid 2018 års Almedalsvecka. Nu kan du ta del av samtliga föreläsningar och samtal via Uppsala universitets webb-tv.

Vilken roll har dopningsproblematiken inom ANDT-strategin? sätter fokus på dopning, ett ämne många förknippar med ertappade elitidrottare och vansinnesdåd. Men faktum är att upp till 50 000 svenskar använder Anabola steroider, ett bruk som medför stora risker.

Mobiltelefon, internet, sociala media & beroende sätter fokus på våra digitala vanor. Internet och mobiltelefoner har på många sätt förenklat vår tillvaro, men vad händer när bruk övergår i beroende?

Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk? sätter fokus på spelberoende, ett missbruk som snabbt kan få förödande effekter. I april presenterade regeringen sin proposition för omreglering av spelmarknaden, ett initiativ som både välkomnas och väcker förhoppningar.

Jämlik beroendevård - Finns den? sätter fokus på svensk beroendevård, ett fält som väckte debatt när den narkotikarelaterade dödligheten sköt i höjden. Nu tycks utvecklingen åter peka åt rätt håll, men alltjämt kvarstår stora utmaningar.

Behövs cannabis ur medicinskt syfte - Klarar Sverige en legalisering? sätter fokus på cannabis, vår vanligast förekommande illegala drog. Idag godkänner Läkemedelsverket begränsad förskrivning av cannabis i medicinskt syfte, men har det förutsättningar att bli ett generellt behandlingsalternativ?

Alkohol, psykisk ohälsa och livshotande drogkombinationer sätter fokus på hur olyckliga kombinationer av alkohol, psykisk ohälsa och narkotika bidrar till överdoseringar och dödsfall – en utmaning som ökar ytterligare då syntetiska droger når Sverige via Internet.

Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp sätter fokus på Sveriges över en miljon anhöriga till missbrukare. Barn och vuxna som utsätts för stor och svår påverkan. Många utvecklar ett medberoende, och kommunerna är skyldiga att ge anhörigstöd, men arbetet beskrivs som bristfälligt.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05