Nationell konferens om sprututbyten samlade ledande expertis

2018-10-03

Fredag 28 september 2018 inbjöd U-FOLD och Sprututbytet i Uppsala till nationell konferens om sprututbyten. Mötesplatsen samlade över 100 forskare och experter för samtal om ny kunskap och aktuella behov kring praktik och effektivitet vid sprututbyten i Sverige.

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger (PWID). Avsikten med verksamheten är också att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling. Till exempel utgör den blodburna leversjukdomen Hepatit C (HCV) ett internationellt folkhälsoproblem av stort mått.
– Globalt beräknas omkring 170 miljoner människor vilket motsvarar tre procent av världens befolkning bära på detta mycket smittsamma virus. Störst är smittrisken bland PWIDs, och i en studie gjord 2008 bland Stockholms missbrukare bar 80 procent på HCV, konstaterar Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet.

En lagändring genomförd 2017 syftar till att förbättra tillgången till sprututbyte för PWID i hela Sverige, bland annat har åldersgränsen för sprututbytesprogrammet sänkts från 20 till 18 år. Ändringen innebär även landstingen nu är ensamma huvudmän för sprututbytesverksamheten utan kommunal inblandning.
– Ska vi komma tillrätta med HCV-problematiken och nå WHOs mål om eliminering av sjukdomen till år 2030 är det avgörande att alla HCV-positiva individer får tillgång till de nylanserade direktverkande antivirala läkemedlen. Pressade priser gör att de nya direktverkande läkemedlen mot kronisk hepatit C nu kommer att rekommenderas till samtliga patienter oavsett stadium av leverfibros, säger Fred Nyberg.

Att eliminera HCV förutsätter även proaktivt sökande efter alla patienter som kan bära viruset, liksom potentierad samverkan mellan beroendekliniker, psykiatrin och infektionsklinikerna.
– Möjligheten att både diagnostisera och behandla individer vid sprututbytesverksamheterna får stor betydelse i detta sammanhang och är centralt för att minska den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige. Här är det även betydelsefullt att möjliggöra och optimera tillgången till motgiftet naloxon för att minska dödligheten i opioida överdoser, säger Fred Nyberg.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05