drogFOKUS 2018 belyste samverkan och prevention

2018-10-18

Den nationella konferensen drogFOKUS 2018 samlade närmare tusen beroendeforskare, praktiker och beslutsfattare i Uppsala Konsert & Kongress. På programmet stod bland annat utdelning av U-FOLDs och Länsstyrelsens nyinstiftade forskningspris.

Malin Hildebrand Karlén (2 fr h) tilldelades Juniorforskningspriset 2018

Onsdag 17 oktober välkomnade Uppsala universitet och Uppsala kommun åter till drogFOKUS, Sveriges största konferens inom ANDT-området, som i år samlade 932 forskare, praktiker och beslutsfattare för samtal och kunskapsutbyte kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.
– drogFOKUS är en mötesplats där vi belyser nationella behov av forskning och preventiva insatser inom beroendeområdet, och Uppsala är en svårslagen arena att samla styrkorna i. Här finns forskningen, en engagerad kommun och länsstyrelse, och inte minst U-FOLD, vårt forum för forskning om läkemedels- och drogberoende som sedan sju år formerat ett regionalt nätverk där inget tillåts falla mellan stolarna, konstaterar Mathias Hallberg, professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala Universitet, tillika ordförande i U-FOLD.

drogFOKUS 2018 invigdes av Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, och Göran Enander, landshövding i Uppsala län, som båda betonade vikten av samverkan och att lära av varandra i arbetet med att förebygga missbruk och rädda liv. Deras uppmaning hörsammades redan under förmiddagens inledande presentationer, då representanter för fyra idédrivna organisationer redogjorde för sin verksamhet på ANDT-fältet med fokus på det hållbara samhället.
– Vi vet alkohol orsakar tre miljoner dödsfall varje år. Likaså att lågutbildade och låginkomsttagare drabbas hårdast. Faktum är att alkohol utgör en försvårande omständighet för att uppnå merparten av FN:s 17 mål för en globalt hållbar och rättvis framtid. Likväl är alkohol i det närmaste en icke-fråga i svensk politik, detta trots att enkla insatser kan bespara samhället stora kostnader och lidanden, resonerade Sven Andreasson, professor i Socialmedicin vid Karolinska Institutet och ordförande i Alkoholpolitiskt forum.

Yrkesföreningar mot tobaks ordförande Margareta Pantzar konstaterade att rökning och snusning fortsätter att minska i Sverige, men också att 100 000 svenskar insjuknar varje år till följd av tobaksbruk. Hon förordade därför återkommande skattehöjningar, hårdare reglering av tobaksindustrins marknadsföring och fler tobaksfria miljöer, inte minst till skydd för landets ungdomar.
– Förebyggande insatser riktade mot unga kan ha avgörande betydelse. Island, som länge var sämst i klassen räknat i ungas användande av alkohol, tobak och cannabis, har efter tjugo års målmedvetet arbete med att erbjuda ungdomar ett sundare alternativ intagit en ledande position i Europa, och här kan vi lära mycket, sade Erik Leijonmarck, generalsekreterare i European Cities Against Drugs.
Även Peder Mathiasson, Riksidrottsförbundets Antidopinggrupp, efterlyste ökad samordning kring prevention med riktade utbildningsinsatser vid skolor. Mathiasson förespråkade vidare destinerade anslag för samhällsorienterad forskning kring dopning.

Under drogFOKUS första dag uppmärksammades även framstående insatser inom beroendeområdet. CAN:s stora forskningspris tilldelades Jukka Törrönen, Stockholms universitet, och Kalmar kommun utsågs till årets förebyggande kommun. Dessutom delade U-FOLD och Länsstyrelsen Uppsala län för första gången ut det nyinrättade Juniorforskarpriset som i år tillföll Malin Hildebrand Karlén, Göteborgs universitet, för hennes studier av alkoholpåverkade vittnens tillförlitlighet i samband med polisförhör.
– Med priset vill vi sätta ljus på unga forskare på väg att etablera sig efter disputation, en erkänt svår tid då akademin förlorar många talanger. Årets pristagare, Malin Hildebrand Karlén, har ett imponerande engagemang och har publicerat resultat som varit till konkret nytta för polisen, säger Mathias Hallberg.

drogFOKUS 2018 pågår i Uppsala Konsert & Kongress även 18 oktober. Nästa drogFOKUS arrangeras 2020, värdort är ännu inte utsedd.

U-FOLD färdigställer just nu programmet till Höstseminarium 2018: Skottlossning, Våld & Droger som arrangeras 14 november i Uppsala universitetshus. Mer information presenteras inom kort på www.ufold.uu.se

Mer information  drogFOKUS 2018
Kontakt  Mathias Hallberg, U-FOLD

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05