Schweiziska forskare larmar om ökande kokainmissbruk

2018-10-30

I Schweiz utgör kokain den näst vanligaste narkotikan efter cannabis. Forskare i Lausanne beräknar den årliga konsumtionen till fem ton. Resultaten baseras bland annat på analyser av avloppsvatten, en metod som även används av Uppsala kommun i samverkan med U-FOLD.

Schweiz tillhör de europeiska länder där kokainanvändning är särskilt utbredd. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs addiction (EMCDDA) placerar för närvarande fem Schweiziska städer bland de tio orter i Europa med mest omfattande kokainbruk. Forskare vid Universitetssjukhuset i Lausanne beräknar att cirka 500 kilo kokain konsumeras årligen enbart i kantonen Vaud, den tredje största i Schweiz.

I Vaud uppskattas andelen invånare som brukar kokain till 2,5 procent. Av dessa bedöms 20 procent vara reguljära användare, en grupp som köper cirka 80 procent av det kokain som finns tillgängligt på marknaden. En stor del av handeln sker via gatulangning och i privata miljöer, men också via Internet. I Schweiz utgör kokain idag den näst vanligaste drogen efter cannabis, i Sverige placerar sig amfetamin på motsvarande plats.

Mest utbrett är kokainbruket i landets största stad Zürich – endast i Barcelona nyttjas mer kokain i Europa. Studier utförda i Zürich visar vidare att många kokainmissbrukare drabbas av förgiftningar som uppstått då kokain brukas i kombination med alkohol eller opioider, de allvarligaste intoxikationerna förekom normalt då kokain kombineras med andra droger.

Flera av de Schweiziska studierna baseras på analyser av avloppsvatten – en metod som även används av Uppsala kommun i samverkan med U-FOLD vid Uppsala universitet. Analyserna visar bland annat att mängden kokain i avloppsvattnet ökar vid helger och veckoslut, medan mängderna amfetamin fördelas jämnare över veckan.

Trots det ökade kokainbruket anser inte landets unga att det är ”inne” att vare sig röka eller ta droger. I en aktuell undersökning bland 20 000 Schweiziska ungdomar uppgav 60 procent att de aldrig rökt cigaretter och 71 procent att de aldrig rökt cannabis. Majoriteten uppfattade varken cannabis eller cigaretter som ”coolt”. Däremot uppgav många en mer positiv syn på alkohol som ansågs vara rekreativt och ha en social funktion. Trots detta minskar alkoholkonsumtionen bland ungdomar upp till 15 år – en utveckling vi iakttar även i Sverige.

Dessvärre tycks kokainet alltså inte följa samma kurva. Forskarna i Lausanne påpekar även de enorma förtjänster kokainförsäljningen genererar. Enbart i Vaud omsätter kokainhandeln närmare 500 miljoner svenska kronor per år, varav merparten hamnar i leverantörernas fickor, en genomsnittlig gatulangare uppges tjäna cirka 500 kr per timme.

Läs även Swiss consume five tonnes of cocaine a year
Läs även Five Swiss cities among top ten in Europe for cocaine use

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05