Seminarium om Skottlossning, Våld och Droger väcker uppmärksamhet

2018-11-06

Skottlossning, Våld och Droger är i fokus onsdag 14 november 2018 då U-FOLD kallar till Höstseminarium i Uppsala universitetshus. Det högaktuella temat väcker omfattande intresse och seminariet har redan flyttats till en större hörsal.

Stor publik väntas till Uppsala universitetshus

Få kan ha undgått det ökande antal dödsskjutningar som sedan en tid drabbat Sverige. Flera experter kopplar utvecklingen till det mångåriga inflöde av illegala skjutvapen som nu ackumuleras i våra större städer. Även den organiserade narkotikahandeln ändrar skepnad, och i områden där försäljningen intensifieras uppstår snart våld. Vårt samhälle ställs därmed inför två olyckliga förlopp som ofta sammanfaller med katastrofal utgång.
– Temat för vårt Höstseminarium fastställdes långt tillbaka, men har om möjligt blivit än mer aktuellt mot bakgrund av de många våldsdåd som nyligen begåtts i Uppsala. Vi bokade initialt en av Universitetshusets mindre hörsalar, men har med det publika intresse vi möter valt att flytta mötesplatsen till ett större auditorium, vilket ger oss möjlighet att ta emot ytterligare anmälningar, säger Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD och professor vid Uppsala universitet.

Seminariet gästas av bland andra Jale Poljarevius vid Polismyndigheten i Uppsala län som på nära håll följt och motarbetat Uppsalas eskalerande gängkriminalitet. Från Stockholm ansluter Christian Frödén vid Gränspolisens ensamkommandegrupp som beskriver hur unga ensamkommande rekryteras till våldskriminalitet. Aktuell forskning presenteras av Mia-Maria Magnusson, Malmö universitet, som kartlägger Sveriges öppna drogscener, och Mathias Hallberg som redogör för dopningens betydelse för våld och narkotikamissbruk.
– Vi bildade U-FOLD i syfte att skapa en regional arena där forskare, praktiker och beslutsfattare kan mötas kring missbrukets utmaningar. På många sätt har just seminarierna i Universitetshuset utgjort det kanske främsta beviset på betydelsen av ett gemensamt forum. Tyvärr finns ett fortsatt avstånd mellan forskning, samhälle och politik, och vi är därför extra glada att till seminariets avslutande panelsamtal välkomna riksdagsledamoten Pia Steensland och Uppsalas kommunalråd Mohamad Hassan som båda visar stort engagemang i beroendeproblematiken och dess sociala aspekter, säger Fred Nyberg, moderator vid Höstseminariet och tidigare koordinator i U-FOLD.

Uppsala universitets Forum för forskning om Läkemedels- och Drogberoende invigdes 2011 som ett regionalt krafttag mot en av vårt samhälles största utmaningar. Idag omfattar U-FOLD tjugo partnerorganisationer med en gemensam ambition att stimulera samarbeten, förmedla relevant kunskap och att identifiera aktuella behov av forskning och utbildning. Flera ursprungliga mål har redan uppnåtts, och organisationen förbereder nu nästa fas.
– I syfte att ytterligare stärka vår kapacitet att organisera och delta i utbildningsinsatser samt att följa och förmedla aktuell forskning presenterar vi inom kort en ny ledningsgrupp, bestående av ett tvärvetenskapligt urval erfarna forskare vid Uppsala universitet. Vi ser det som ett nödvändigt steg då missbrukets problematik måste belysas ur ett brett perspektiv, vilket även är vår föresats vid årets Höstseminarium, säger Mathias Hallberg.

U-FOLD Höstseminarium: Skottlossning, Våld och Droger

Tid  Onsdag 14 november 2018, kl. 10.00–12.00 (registrering och kaffe från 9.30)
Plats  Uppsala universitetshus, Sal X

Mer information  U-FOLD evenemang 2018

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05