Anmälan öppen till iCAAD i Stockholm 2019

2019-01-14

Torsdag 21 februari 2019 genomförs International Conference Addiction Associated Disorders, iCAAD, i Stockholm på tema Bortom primärvård och eftervård – Att se beroende som en livslång process. Anmäl dig nu.

Plats  Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Tid  21 februari, 2019, kl. 08:30–17:30
Anmälan  Anmäl dig här (kostnad 1 995 kr)

Läs mer  iCAAD Stockholm 2019

iCAAD i Stockholm 2019

Torsdag 21 februari 2019  återkommer iCAAD till Stockholm med Bortom primärvård och eftervård – Att se beroende som en livslång process: En unik utbildningsdag som bygger på en MI-baserad modell för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Föreläsningar och expertpaneler blandas med interaktiva gruppdiskussioner där experter och kursdeltagare diskuterar specifika fallbeskrivningar tillsammans. Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar för tillfrisknande och utnyttja de resurser som finns både inom den offentliga, privata och ideella sektorn.

iCAAD riktar sig till medicinsk personal, behandlingsansvariga, beroendeterapeuter, HR och chefer, handläggare inom Socialtjänsten, handläggare inom Kriminalvården, beslutsfattare inom kommuner samt försäkringsbolag. Konferensspråket är engelska med möjlighet till tolkning till svenska.

Vid iCAAD i Stockholm 21 februari 2019 deltar ett urval av världens främsta forskare inom beroendeområdet tillsammans med svenska experter. Konferensspråket är engelska med möjlighet till hjälp med översättning på plats.

Programpunkter:

  • Bygga färdigheter för livslångt tillfrisknande
  • Utvärdering och uppföljning - nyckeln till effektivitet
  • Spelberoende
  • Trauma och missbruk
  • Tillfrisknande utanför den organiserade beroendevården
  • Neuropsykiatri och missbruk
  • Recovery Coaching
  • Case management och planering

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05