Ledande beroendeforskare föreläser i Visby

2019-03-21

Våren 2019 arrangerar U-FOLD fem seminarier i Visby med fokus på aktuella utmaningar inom beroendeområdet. Serien inleds tisdag 2 april då professor Fred Nyberg föreläser om opioidkrisen som drabbat USA och hur den berör Sverige.

Fred Nyberg, Charlotte Skoglund och Mathias Hallberg föreläser i Visby

Under våren inbjuder U-FOLD till en seminarieserie där ett urval av Sveriges ledande beroendeforskare ger öppna föreläsningar vid Campus Gotland. Varje tillfälle sätter fokus på en specifik utmaning inom beroendefältet, ambitionen är att presentera de senaste forskningsresultaten i ett populärvetenskaplig format.
– Visby är en viktig arena för U-FOLD och fortsatt utveckling av vår verksamhet vid Campus Gotland har hög prioritet. Vi ser också ett regionalt intresse för beroenderelaterade frågor, och då ingår det i vår uppgift som forskare att tillföra evidensbaserad kunskap i samtalet, säger Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD och professor vid Uppsala universitet.

Seminarieprogrammet belyser en rad frågor som dominerar den samtida narkotikadebatten. Först ut är Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning, som föreläser om den opioidkris som på ett år bidragit till att minska manliga amerikaners förväntade livslängd med 0,2 år. I Sverige skapade den s k fentanylepidemin svarta rubriker då detta narkotikaklassade läkemedel och snarlika fentanylanaloger på tre år tros ha orsakat 349 dödsfall.
– Vad gäller fentanylproblematiken är situationen åter bättre i Sverige, delvis tack vare fällande domar gällande försäljning, men fortfarande återstår mycket arbete. Framför allt måste Naloxon, ett rusfritt motgift som kan häva opioidöverdoser, göras tillgängligt för de grupper som kommer i kontakt med missbrukare, säger Fred Nyberg.

Fred Nyberg återvänder till Visby 16 april för att föreläsa om vilken eventuell plats cannabis bör ha i medicinsk behandling. Onsdag 8 maj föreläser Charlotte Skoglund, forskare vid Karolinska Institutet om varför vi står olika väl rustade mot psykisk ohälsa och beroende, samt torsdag 16 maj om de kopplingar som finns mellan ADHD och beroende. Serien avslutas onsdag 22 maj då Mathias Hallberg ger föreläsningen D som i Doping – Hur kopplar det till ANDT?
– Dopning tenderar att hamna i skuggan av traditionell narkotika, men vi vet att många börjar använda Anabola steroider tablettform i sena tonåren för att sedan övergå till injicering och allt högre doser vilket kan leda till håravfall, bröstförstoring, sterilitet och hjärt- kärlsjukdomar. Med tiden kan det också utgöra inkörsporten till ett opiatmissbruk, vilket är risker vi måste kommunicera, säger Mathias Hallberg.

Seminarierna vänder sig till medarbetare vid kommun, region, polis och andra organisationer som kommer i kontakt med beroendeproblematik, men också en nyfiken allmänhet. Väcker vårens program Visbybornas intresse finns planer på ytterligare seminarier redan till hösten.
– I beroendefältet finns gott om angelägna ämnen att belysa, det är bara tiden som begränsar hur många aspekter vi kan ta oss an. Blir publiktillströmningen som vi hoppas återvänder vi med seminarier om bland annat hur alkohol påverkar den unga hjärnan och hur man som vuxen kommunicerar risker med en tonåring, tillägger Mathias Hallberg.

Vårens seminarier på Campus Gotland

  • Hur berörs Sverige av den opioida krisen? – Tisdag 2 april
  • Medicinsk cannabis – på gott eller ont? – Tisdag 16 april
  • Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende – Onsdag 8 maj
  • ADHD – Risker, orsaker och lösningar? – Torsdag 16 maj
  • D som i Doping – Hur kopplar det till ANDT? – Onsdag 22 maj

Samtliga föreläsningar börjar kl. 18.00

Mer information

Seminarieserie på Campus Gotland

Kontakt

http://www.ufold.uu.se/digitalAssets/752/c_752134-l_3-k_full_image.jpgMathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05