Spelberoende – ett kommande folkhälsoproblem?

2019-03-21

I Sverige finns idag närmare 165 000  problemspelare, varav 31 000 bedöms ha allvarliga problem. ”Vi kan stå inför ett kommande folkhälsoproblem” menar Nader Rahimi Danesh vid Spelberoendes riksförbund, Stödgrupp Uppsala.

– Spel om pengar och datorspelberoende är en snabbt växande utmaning. Vi möter dagligen nya problemspelare och deras anhöriga som ofta är i akut behov av stöd. Dessutom existerar ett omfattande mörkertal då det här en problematik belagd med skam och skuldkänslor. Många orkar helt enkelt inte erkänna sin situation, säger Nader Rahimi Danesh vid Spelberoendes riksförbund, Stödgrupp Uppsala.
Varje torsdag håller stödgruppen öppna möten på Märstagatan 4 i Uppsala. Hit är alla är välkomna, visserligen vänder en och annan på tröskeln, men när de väl kliver in så innebär det ofta ett första steg på vägen ur missbruket.
– Här träffas både spelberoende, anhöriga och människor som vill lära sig mer i syfte att kunna hjälpa andra. För många som lever med spelproblematik blir vi en första kontakt i rätt riktning, och vi försöker i vår tur kanalisera dem vidare till nästa instans, berättar Nader Rahimi Danesh.

Sedan 1 januari 2018 likställs spelmissbruk vid andra sorters missbruk. Därmed är kommuner och regioner ålagda att förebygga spelproblem liksom att stödja och behandla personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Det är ett uppdrag som förutsätter ökad kunskap, och 2017–2022 finansierar Forte forskningsprojektet Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS).
– Det är positivt, och min uppfattning är att kommun och region verkligen försöker att ta sitt ansvar. Likväl behövs ännu tydligare riktlinjer och ramar. Framför allt efterlyser vi en regional samling av de resurser som finns till förfogande. I Uppsala fungerar det bättre, men i mindre kommuner kan de som söker stöd få vänta upp till åtta veckor på behandling, en tidsrymd som för en spelmissbrukare kan få katastrofala konsekvenser, säger Nader Rahimi Danesh.

Spelmissbruk är förenat med stora risker. Dels ekonomiska, då ett spelberoende på kort tid kan skuldsätta en enskild person med betydande belopp, dels kan det inverka negativt på bland annat relationer och psykisk hälsa. Enligt Carolina Widignhoff, doktorand med inriktning på spelberoende, är flertalet spelformer skapade för att ha en hög beroendepotential, något hon menar höjer kraven på tydliga regler för marknaden samt skyddsnät för att komma åt problematiken.
– Samhället har ett långtgående förebyggande och behandlande ansvar, och det lagstiftande arbetet har tagit oss en liten bit på väg. Likväl är beroende – inte minst spelberoende – stigmatiserande och den psykiatriska samsjukligheten är stor. Som läkare ser jag ett behov av lyfta fram patientgruppen och att förbättra vårdens och samhällets insatser, konstaterade Carolina Widignhoff i Läkartidningen 46/2018.

Vid Almedalsveckan 2019 arrangerar U-FOLD ett seminarium med fokus på spelberoende. Tillsammans med experter och beslutsfattare inom området diskuterar vi aktuella utmaningar och följderna av den omreglering av spelmarknaden som genomfördes 1 januari 2019. Redan nu kan du se U-FOLDs Almedalsseminarium 2018 Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk? online.

Fakta Spelberoende och symtom

Om du spelar om pengar och har ett beteende som stämmer överens med minst fyra av punkterna nedan och det har pågått under en längre tid, kan det vara tecken på hasardspelsyndrom. Det kan också vara ett tecken på att du befinner dig i riskzonen för att bli spelberoende:

 • Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Du vill ta revansch för förlusten.
 • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Källa: Vårdguiden 1177

Mer information

Läs även

Kontakt

Nader Rahimi Danesh, Spelberoendes riksförbund, Stödgrupp Uppsala
Telefon  072-226 80 13
E-post  Nader.Rahimi.Danesh@gmail.com

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05