Opioidkrisen i fokus vid premiär för ny seminarieserie

2019-04-02

Den opioida kris som drabbat USA har nått Sverige och nu förespråkar många ökad tillgång till naloxonprogram vilket kan häva opioidöverdoser. Ikväll föreläser professor Fred Nyberg vid Almedalsbiblioteket om den utmaning Sverige står inför.

Fred Nyberg, Uppsala universitet

I USA har den snabbt ökande användningen av opioidläkemedel medfört en kraftig ökning av antalet narkotikarelaterade dödsfall. Utvecklingen, ofta benämnd opioidkrisen, bidrog till att på ett år korta manliga amerikaners förväntade livslängd med 0,2 år.
– Det rör sig om narkotikaklassade läkemedel vars beroendeframkallande effekt länge underskattades. Det bidrog till en mångårig överförskrivning av opioidhaltiga smärtstillande medel, men nu formuleras nya riktlinjer för den amerikanska läkarkåren i syfte att bromsa utvecklingen, säger Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning.

Även i Sverige har opioider orsakat svarta rubriker. Detta främst under den så kallade fentanylepidemin, då detta narkotikaklassade läkemedel och snarlika fentanylanaloger på tre år tros ha orsakat 349 dödsfall. Fentanyl är ett syntetiskt opioidhaltigt smärtstillande medel som kan vara upp till 50 gånger starkare än heroin och redan 2 mg kan vara tillräckligt för att verka dödlig dos.
– Vad gäller fentanylproblematiken har situationen åter förbättrats i Sverige, sannolikt mycket tack vare fällande domar gällande illegal försäljning, men fortfarande återstår mycket arbete kring den narkotikarelaterade dödligheten. Framför allt måste naloxon, ett rusfritt motgift som kan häva opioidöverdoser, göras tillgängligt för de grupper som kommer i kontakt med missbrukare, säger Fred Nyberg.

Våras 2017 gav regeringen i uppdrag till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att öka tillgängligheten till just naloxon. Hösten 2018 erbjöd endast landstingen i Stockholm, Uppsala och Skåne naloxonprogram, men då Socialstyrelsen i januari 2019 uppdaterade de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende innehöll dessa en ny, stark rekommendation om att hälso- och sjukvården i hela landet bör erbjuda så kallade naloxonprogram.
– Läkemedlet kan rädda liv vid en opioidöverdos, och nu finns alla förutsättningar på plats för att fler regioner ska kunna starta naloxonprogram som kombinerar förskrivning och utdelning av naloxon med utbildning, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

– Vi har i Sverige sett en trög politisk process i arbetet med att införa naloxonprogram. Alltjämt avgör din boendeort hur snabbt du får tillgång till naloxon vilket vid en överdos kan bli en fråga om överlevnad. Det är naturligtvis inte acceptabelt, men att våra beslutsfattare nu alltmer uppfattar beroende som en sjukdom kan förhoppningsvis bidra till en positiv utveckling inom området, menar Fred Nyberg.

Tisdag 2 april kl. 18.00 föreläser Fred Nyberg i Almedalsbiblioteket, Visby under rubriken Hur berörs Sverige av den opioida krisen? Föreläsningen belyser mekanismer bakom opioida effekter samt deras önskvärda medicinska effekter såväl som de skadliga och livshotande. Den tar också upp bakomliggande mekanismer för riskabla drogkombinationer.

Föreläsningen är den första i en seminarieserie där U-FOLD (Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) inbjudit ett urval av Sveriges ledande beroendeforskare att ge öppna föreläsningar vid Campus Gotland.

Vårens seminarier på Campus Gotland

  • Hur berörs Sverige av den opioida krisen? – Tisdag 2 april
  • Medicinsk cannabis – på gott eller ont? – Tisdag 16 april
  • Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende – Onsdag 8 maj
  • ADHD – Risker, orsaker och lösningar? – Torsdag 16 maj
  • D som i Doping – Hur kopplar det till ANDT? – Onsdag 22 maj

Samtliga föreläsningar börjar kl. 18.00

Mer information

Seminarieserie på Campus Gotland

Kontakt

http://www.ufold.uu.se/digitalAssets/752/c_752134-l_3-k_full_image.jpgMathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05