Öppen föreläsning om arv, miljö och beroende på Campus Gotland

2019-05-08

Psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende är i fokus då Charlotte Skoglund, överläkare och forskare, onsdag 8 maj gästar U-FOLDs seminarieserie vid Campus Gotland och Almedalsbiblioteket.

Charlotte Skoglund föreläser i Visby

– Upp till var tredje person som söker vård för psykisk ohälsa har redan en beroendediagnos. Visserligen finns det flera vägar in i ett missbruk, men tuffa ungdomsår är definitivt en vanlig anledning att testa droger. Forskning visar vidare att i ju yngre ålder det sker, desto större är risken att fastna i beroende. Alltså måste preventiva insatser sättas in i god tid, vilket i sin tur förutsätter tidiga och korrekta diagnoser.
Charlotte Skoglund är överläkare, specialiserad inom utredning och behandling av bland annat ADHD och autismspektrumproblematik, och forskar idag kring samsjuklighet mellan ADHD, beroende och emotionell instabilitet med fokus på miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

Med sin bakgrund på Maria Ungdom i Stockholm har Charlotte även lång erfarenhet av unga och vuxna med skadligt bruk av alkohol och droger.
–  Upp till nittio procent av de ungdomar som kommer till Maria Ungdom har en psykiatrisk diagnos, detsamma gäller även en majoritet av deras föräldrar. Men vår utveckling drivs i samspel mellan vårt genetiska arv och vår närmiljö; kamratkrets, skola, normer och värderingar. Alltså ligger det mycket i resonemangen om orkidébarn, vars genetiska sårbarhet ställer krav på bästa möjliga förutsättningar för att växa rätt, medan maskrosbarnen påverkas betydligt mindre av sin omgivning.

– Vi ska också vara tydliga med att av majoriteten unga som testar droger är det få som hamnar i beroendeproblematik. Å andra sidan är det överhuvudtaget inte normalt ungdomsbeteende att använda droger, och för att förebygga riskerna måste vi identifiera dem som löper störst risk, ställa rätt diagnos och redan i unga år ge dem det stöd och de insatser de behöver, konstaterar Charlotte Skoglund.

Föreläsningen är den tredje i en seminarieserie där U-FOLD (Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) inbjuder ett urval av Sveriges ledande beroendeforskare att ge öppna föreläsningar vid Campus Gotland.

Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende

Tid  Onsdag 8 maj 2019, kl. 18.00–19.00
Plats  Almedalsbiblioteket, sal E22, Visby
Läs även  Ledande beroendeforskare föreläser i Visby

Vårens seminarier på Campus Gotland

  • Hur berörs Sverige av den opioida krisen? – Tisdag 2 april
  • Medicinsk cannabis – på gott eller ont? – Tisdag 16 april
  • Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende – Onsdag 8 maj
  • ADHD – Risker, orsaker och lösningar? – Torsdag 16 maj
  • D som i Doping – Hur kopplar det till ANDT? – Onsdag 22 maj

Samtliga föreläsningar börjar kl. 18.00

Läs även  Seminarieserie på Campus Gotland

Kontakt

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se


Magnus Alsne

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05