ADHD i fokus för öppen föreläsning på Campus Gotland

2019-05-14

ADHD – Risker, orsaker och lösningar? är i fokus då Lotta Borg Skoglund, överläkare och forskare, torsdag 16 maj gästar U-FOLDs seminarieserie vid Campus Gotland och Almedalsbiblioteket.

Lotta Borg Skoglund, överläkare och forskare

Vi har alla ibland svårt att sitta still och behålla fokus, men för de fem procent av alla barn som diagnostiseras med ADHD är oron ständigt där och impulserna svåra att behärska. Symptom som koncentrationssvårigheter och överaktivitet är relativt välkända, men problematiken är komplex: De som dessutom diagnostiseras med ADD uppvisar snarare lägre aktivitetsnivå, medan en kombination med DCD präglas av motorik- och, i viss mån, perceptionssvårigheter.
– Vi måste bli bättre på att förstå de olika uttryck ADHD kan ta sig. Vi behöver också anpassa miljön kring varje enskild individ som lever med ADHD, och framför allt måste vi förhålla oss till de långtgående sociala konsekvenser uteblivna eller felaktiga behandlingar kan resultera i, konstaterar Lotta Borg Skoglund, forskare och överläkare som specialiserat sig inom utredning och behandling av ADHD.

Internationella studier bekräftar även ett tydligt samband mellan ADHD och beroendesjukdomar. Ungefär var tredje person som söker hjälp för sitt alkohol- eller drogberoende har också en känd eller oupptäckt ADHD. Störst är risken bland kraftigt utagerande, aggressiva pojkar, och där ADHD samdiagnostiseras med trotssyndrom och uppförandestörning är risken för negativ personlig utveckling extra hög. En iakttagelse i linje med att var fjärde intern på svenska fängelser lider av kvarstående ADHD.
– Vår kunskap om ADHD ökar, vilket bidrar till att fler utreds och får korrekt diagnos. Vi vet också att ADHD och beroendesjukdom kopplar till samma strukturer i hjärnan, och kan idag erbjuda effektiva behandlingar och metoder att hantera problematiken. Förskrivning av läkemedel mot ADHD sker i Sverige enbart inom den psykiatriska vården, där väntetider för utredning och behandling kan vara långa, vilket i sin tur kan bidra till att olika former av samsjuklighet hinner förvärras, säger Lotta Borg Skoglund.

Som förälder till barn med ADHD kan du söka stöd utifrån de svårigheter barnet upplever i sin vardag. Det finns också föräldrautbildningar som ger verktyg att bemöta och förhålla sig till vissa beteenden, vilket kan föranleda färre konflikter i hem och skola. Vid torsdagens föreläsning i Almedalsbiblioteket kommer Lotta Borg Skoglund att belysa hur hjärnan fungerar vid ADHD och vad som gör en person med ADHD och dennes tillvaro speciell.
–Vissa är rädda för att en diagnos är detsamma som en negativ stämpel, men många känner en enorm lättnad när de för första gången får en hållbar förklaring till ett livslångt kämpande i motvind. Därför är min förhoppning att alla som känner någon, arbetar med, älskar någon eller som själv har ADHD kommer till Almedalsbiblioteket och att vi tillsammans kan skapa ett samtal som bidrar till ökad kunskap och nya insikt.

Seminariet är det fjärde i en serie där U-FOLD (Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) inbjuder ett urval av Sveriges ledande beroendeforskare att ge öppna föreläsningar vid Campus Gotland.

ADHD – Risker, orsaker och lösningar?

Tid  Torsdag 16 maj 2019, kl. 18.00–19.00
Plats  Almedalsbiblioteket, sal E22, Visby
Läs även  Ledande beroendeforskare föreläser i Visby

Vårens seminarier på Campus Gotland

  • Hur berörs Sverige av den opioida krisen? – Tisdag 2 april
  • Medicinsk cannabis – på gott eller ont? – Tisdag 16 april
  • Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende – Onsdag 8 maj
  • ADHD – Risker, orsaker och lösningar? – Torsdag 16 maj
  • D som i Doping – Hur kopplar det till ANDT? – Onsdag 22 maj

Samtliga föreläsningar börjar kl. 18.00

Läs även  Seminarieserie på Campus Gotland

KONTAKT

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05