Sök projektbidrag för ANDT-arbete 2020

2019-06-17

Folkhälsomyndigheten utlyser nu bidrag till projekt där forskning och praktisk verksamhet i samarbete utvecklar ny kunskap för lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ANDT-området. Ansök senast 16 september.

Folkhälsomyndigheten arbetar för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Kunskap som tas fram genom de utvecklingsprojekt som beviljas ekonomiskt stöd ska bidra till ett mer effektivt och mer kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete. Projekten ska därför utvärderas av forskare. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom ANDT-området.

– Vi vill ha ansökningar där projekt ska bedrivas i samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning, till exempel en verksamhet i en kommun som samarbetar med forskare och där forskare ansvarar för utvärderingen i projektet. Det är viktigt att behov av ett utvecklingsarbete kommer från en praktisk verksamhet för att nyttan ska tillfalla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på lokal och regional nivå, säger Elisabet Olofsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, regioner, landsting, universitet, högskolor och FoU-enheter, i två kategorier:

  • utvecklingsprojekt som kan bedrivas under maximalt 3 år
  • förberedande projekt som bedrivs under ett år och som ska leda till en ansökan för ett kommande utvecklingsprojekt.

Projektbidragen är en del av alla de insatser som görs för att uppnå målen i regeringens ANDT-strategi. Projekten ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen. Ansökan ska därför ha ett jämlikhets-, jämställdhets- och/eller barn- och unga-perspektiv.

Mer information  Kriterier och ansökan
Kontakt  Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten, tel: 010-205 29 57

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05