Se U-FOLDs Almedalsseminarier 2019 på webb-tv

2019-09-16

U-FOLD:s sex seminarier vid 2019 års Almedalsvecka sändes online. Nu kan du ta del av samtliga föreläsningar och samtal via vår hemsida.

Hjärndopning – drogframkallad kreativitet?

Seminariet sätter fokus på en genväg att med anabola androgena steroider och centralstimulerande preparat förstärka sin kreativitet och mentala kapacitet – men som i flera fall utgjort ett första steg till tyngre droger och beroende.

Läs mer  Hjärndopning – drogframkallad kreativitet?


Psykisk ohälsa och droger

Seminariet sätter fokus på en utmaning som tycks öka i takt med antalet psykiatriska diagnoser och förskrivningar av psykofarmaka. Men var och när gör samhällets insatser störst nytta?

Läs mer  Psykisk ohälsa och droger


Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering?

Seminariet sätter fokus på hur den svenska spelmarknaden påverkats av den omreglering som trädde i kraft 1 januari 2019. I seminariet deltar bland andra civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Läs mer  Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering?


ANDT-strategier för framtiden – klarar vi detta?

Seminariet sätter fokus på det nationella ANDT-arbetet och dess framtid då nuvarande strategi löper ut 2020. Vi belyser bland annat implementeringen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård, liksom hur vården ska komma alla till del.

Läs mer  ANDT-strategier för framtiden – klarar vi detta?


Skärmberoende och beroende av social media

Seminariet sätter fokus på våra digitala vanor. Den nya tekniken underlättar för oss att hålla kontakt med familj och vänner över hela världen. Men hur gör vi när vår önskan att hänga med i sociala media övergår i stress, ångest och kanske till och med beroende?

Läs mer  Skärmberoende och beroende av social media


Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen?

Seminariet belyser huruvida Sverige även i framtiden kommer att behöva speciella ställen för försäljning av alkohol. Enligt januariöverenskommelsen ska en ny utredning om gårdsförsäljning genomföras, men ledande experter manar till försiktighet.

Läs mer  Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen?

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05