Ny rapport kartlägger kunskap om cannabis

2019-09-26

Cannabis tillhör världens mest använda men också mest omdebatterade droger. I en ny rapport redogör forskningsrådet Forte för vad aktuell forskning visar och vilka kunskapsbehov som kvarstår kring cannabis.

I Fortes aktuella rapport Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog utreds vad forskningen visar när det gäller cannabis och hälsa, sociala förhållanden samt medicin. Rapporten redogör även dess legala status i olika länder och liksom vilka kunskapsbehov som finns.

Forte är ett forskningsråd som finansierar och initierar forskning för att stödja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog ingår i Forskning i korthet, en serie publikationer från Forte som kort beskriver kunskapsläget inom ett samhällsrelevant område. Varje publikation i serien tas fram av en grupp forskare och samhällsföreträdare och granskas av minst en utomstående forskare.

Ladda hem  Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?
Download  Cannabis: Harmless recreation or harmful drug?   

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05