Forskare vid farmaceutiska fakulteten hyllar årets val av Nobelpristagare

2020-10-06

Att bidra till bättre behandlingar och minskad spridning av virussjukdomen hepatit C är ett prioriterat arbete vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet där forskarna hyllar 2020 års val av Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Anja Sandström, forskare vid Uppsala universitet
Anja Sandström, forskare vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet

– Årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin är värdiga mottagare och har med sina upptäckter haft en avgörande betydelse för att virussjukdomen hepatit C (HCV) idag kan botas och att många smittade överlever, säger Anja Sandström forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet som själv arbetar med fokus på sjukdomen.

Under måndagen tillkännagav Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet att 2020 års nobelpris tillfaller Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice. De tre erhåller priset för sina banbrytande upptäckter som innebar att HCV kunde identifieras. Deras framsteg möjliggjorde utveckling av blodtester och nya läkemedel som med tiden har räddat miljontals människoliv.

– Länge var den enda tillgängliga behandlingen ett antiviralt läkemedel som orsakade annan sjukdom och långa sjukhusvistelse om den överhuvudtaget hjälpte. Idag är fältet jättestort och vetenskapen har lyckats framställa mycket sofistikerade läkemedel, konstaterar Anja Sandström.

Fred Nyberg, Professor em.
Fred Nyberg, Professor em.

Världshälsoorganisationen, WHO, har som uttalat mål att minska spridningen av HCV för att år 2030 kunna avföra sjukdomen som globalt folkhälsohot. I världen lever idag cirka 70 miljoner människor med HCV, men mörkertalen tros omfattande. I Sverige bedöms 20 000–30 000 ha en diagnosticerad HCV, men antalet rapporterade fall blir successivt färre. En utveckling som delvis kan bero på att allt fler av landet Regioner erbjuder mobila och stationära sprututbyten till personer som injicerar droger.

– Orena injektionsverktyg är en vanlig källa till infektion med HCV, men Sverige saknade länge rutiner för att vid misstänkt smitta få dem som injicerar droger till en infektionsklinik. Det bidrog till ett ökat antal odiagnostiserade fall, och att fler personer dog av obehandlad HCV än av själva missbruket, säger Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning, tillika senior rådgivare i U-FOLD.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård från 2015 fastslog att missbruk och samsjuklighet skulle behandlas samtidigt. I syfte att påskynda en nationell strategi för identifiering och behandling av patientgruppen krävde två år senare en grupp nationella experter inom beroendefrågor och infektionsmedicin en samordning av insatser inom missbruksvård, psykiatri, sociala myndigheter, rättsinstanser och sjukvård för effektivare diagnoser och följande tillgång till behandling.

– Vi publicerade ett konsensusdokument inom ramarna för U-FOLD i vilket vi förespråkade att alla skulle ges samma rätt till de läkemedel som finns tillgängliga mot HCV. Vårt initiativ väckte stor uppmärksamhet och Tandvårds-Läkemedelförmånsverket godkände sex månader senare att alla grupper, oavsett fibrosgrad, nu beviljas behandling. Att årets Nobelpris uppmärksammar de upptäckter som ligger till grund för att vi dag kan bota HCV anser jag är ett mycket bra val av Nobelförsamlingen, säger Fred Nyberg.

2020 års Nobelpris delas ut vid en tv-sänd prisceremoni där presentationerna av priserna varvas med inslag från pristagarnas hemländer när de tar emot medalj och diplom där.

Mer information


foto: Mikael Wallerstedt

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05