Ny utbildning: Riskbruk, missbruk och beroende

2021-02-04

Välkommen till en 2-dagars onlineutbildning som omfattar grundläggande kunskap och förståelse om riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Programmet genomsyras av helhetsperspektiv och samverkan, för att skapa förutsättningar för vård och stöd som är jämlik, jämställd och baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Anmälan  via denna länk senast 17 mars 2020 (kostnadsfritt, frånvaro utan avbokning eller rimligt skäl debiteras 1 500 kr)
Mer information  Utbildning: Riskbruk, missbruk och beroende

Upplägg

Utbildningen anordnas digitalt med två webbsända utbildningsdagar som du kan se när det passar från och med 24 mars. Utbildningsdagarna följs av ett Digitalt reflektionsseminarium den 7 april 2021, kl. 09-12. För diplom krävs deltagande i samtliga delar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala och i ditt arbete möter personer med missbruks- eller beroendeproblematik.

Innehåll

Alkohol, narkotika, spel och dopning • Fysisk och psykiska hälsa, samsjuklighet • Ett jämställt och jämlikt ANDT-arbete • Risk och skyddsfaktorer för missbruk och beroende • ANDT, psykisk ohälsa och livslopp • Bemötande, etik och motivation för förändring • Samverkan • Brukar- och anhörigperspektivet • Familjeorienterat arbetssätt • Kvinnor i missbruk utsatta för våld i nära relation.

ARRANGÖRER

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med U-FOLD och CESAR via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05