Svenska Spels forskningsråd utlyser forskningsmedel

2021-02-04

Nu kan du ansöka om forskningsmedel hos Svenska Spels forskningsråd för projekt med inriktning mot spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Välkommen med din ansökan senast 30 april.

Svenska Spels forskningsråd inbjuder doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation eller graduerad forskare vid universitet och högskola att ansöka om medel för projekt som sträcker sig från ett till fem år.

Rådet tar med fördel emot ansökningar inom

  • Insatser för att förhindra överdrivet eller skadligt spelande
  • Faktorer som kan påskynda eller bromsa spelberoendeutveckling
  • Longitiduella studier för att utvärdera effekter av stöd och behandling mot spelberoende

Din ansökan ska innehålla

  • Projektbeskrivning
  • Budget
  • CV för huvudsökande och eventuella medsökande.

Rådet beslutar om beviljande av anslag utifrån projektets vetenskapliga kvalitet, samhälleliga relevans och forskargruppens kompetens. Rådet önskar preciserade ansökningar som ger en tydlig bild av metoden och syftet med forskningen samt dess samhälleliga relevans.

Ansök här senast 30 april 2021, kl. 24.00
Mer information  Svenska Spels forskningsråds utlysning

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05