Farmacie hedersdoktor Mary Jeanne Kreek in memoriam

2021-03-29

Mary Jeanne Kreek, världskänd forskare, i beroendeområdet kliniskt verksam professor vid Rockefeller University, NY, och hedersdoktor vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet avled natten till söndagen 28 mars 2021.

Mary Jeanne Kreek (t v) med Lars Gunne i Uppsala år 2013

Mary Jeanne Kreek avled stilla i sitt hem i New York vid en ålder av 84 år. Hon efterlämnar barnen Robert och Esperance med familjer. Mary Jeanne Kreek, år 2000 promoverad till Farmacie hedersdoktor vid Uppsala universitet, var en amerikansk neurobiolog, specialiserad på studier och behandling av missbruk och beroende. Som forskare var hon chef för Laboratory of the Biology of Addictive Diseases och erhöll en Beatrice M. Haggerty Professur samtidigt som hon upprätthöll en position som seniorläkare vid Rockefellers universitetssjukhus. Hon belönades år 2014 med NIDA Lifetime Achievement Award.

Professor Kreek erhöll sin läkarexamen vid Columbia University och specialistutbildning vid det medicinska centrumet Cornell i New York innan hon kom in i beroendeforskningen vid Rockefeller University. På 1960-talet kom hon att ingå i ett läkar- och forskarteam som i ett pionjärprojekt behandlade heroinister med metadon, vilket blev starten för det metadonprogram som idag används över stora delar av världen.  Hon var också rådgivare till det metadonprojekt som Lars Gunne senare startade i Uppsala.

Mary Jeanne Kreek
Mary Jeanne Kreek, Rockefeller University

Professor Kreek har under alla sina år som forskare och kliniker varit verksam vid Rockefeller University och etablerat sig som internationell expert i frågor som rör alkohol- och narkotikaberoende. Hon har vid flera tillfällen anlitats av den svenska regeringen och haft inflytande över utvecklingen av de svenska behandlingsprogrammen för opioid-beroende, inklusive buprenorfin som i kombination med naloxon ges som alternativ till metadonbehandling. Mary Jeanne Kreek har även haft stor internationell betydelse för att komma till rätta med den fatala överdosering av opioida läkemedel som präglat det senaste decenniet.

Mary Jeanne Kreek har utöver sin omfattande kliniska verksamhet även gjort betydelsefulla insatser i den grundvetenskapliga forskningen. Förutom patientstudier har hon utvecklat djurexperimentella modeller för studier av drogeffekter. Hon har intresserat sig för endorfinernas betydelse för drogberoende och här bedrivit nära samarbete med beroendeforskare vid Uppsala universitet. Professor Kreek var också en pionjär i att utforska sambanden mellan genetik och risk för beroendeutveckling, och fann bland annat att bärare av vissa genvarianter kopplade till specifika endorfinsystem löper ökad risk att utveckla drogberoende.

I Sverige och Uppsala har Mary Jeanne Kreek varit flitigt engagerad i både projekt och utbildning inom beroendeområdet. Hon har vid åtskilliga tillfällen tagit emot studenter och forskare från olika delar i vårt land som med i hennes närhet fått värdefulla erfarenheter och förstärkt sin akademiska kompetens.

Mary Jeanne hade en distinkt personlighet. Hon kunde visa prov på gedigen kunskap och kompetens och deltog inte bara i samtal och debatter vid forskningskonferenser. Hon fanns även med i mediala diskussioner och tog utrymme såväl under vetenskapliga sessioner som vid middagsborden. Hennes engagemang var uppskattat och hon kommer att lämna ett stort utrymme efter sig – både bland kollegor och de många med beroendeproblematik vars liv hon bidragit till att rädda och gett framtidshopp. För dessa insatser kommer hennes minne att leva och bevaras långt in i framtiden.

Fred Nyberg
Professor e.m, Farmaceutiska fakulteten
Seniorprofessor, U-FOLD


Mathias Hallberg
Dekan, Farmaceutiska fakulteten
Ordförande U-FOLD

Foto: Svenska Brukarföreningen, Rockefeller University

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05