Ella Stensson: U-FOLD måste få med sig alla studenter

2012-11-01

Kuratorskonventet representerar 80 procent av studenterna, men U-FOLD måste nå alla, skriver Ella Stensson.

Kuratorskonventet är en aktiv partner i nätverket U-FOLD, men framför allt är vi ett samlingsorgan för Uppsalas 13 studentnationer. Nationerna omfattar i dagsläget de närmare 32 000 studenter som löst medlemskap i en eller flera nationer. Dessa utgör 80 procent av Uppsalas studenter, landets framtid.

Inom vår organisation har vi 13 underkonvent, dessa är samarbetsorgan för nationernas olika föreningar och utskott. Ett av våra underkonvent är Klubbmästarkonventet, KMK, som aktivt arbetar med nationernas alkoholfrågor. Nationerna i Uppsala bedriver idag klubbar, pubar och restauranger där de serverar alkohol till studenterna. Inom KMK arbetar vi för att utbilda de studenter som arbetar inom dessa verksamheter. Detta gör vi genom att varje termin arrangera en utbildning i ansvarsfull alkoholservering tillsammans med Uppsala kommun, Polisen, Länsstyrelsen och Studenthälsan. Denna utbildning äger rum under två dagar och innehåller utbildning inom alkohollagen, alkoholens medicinska effekter, Polisens arbete med alkohol och narkotika samt en kurs i konflikthantering. I slutet av dag två skriver alla deltagare ett prov med frågor kring utbildningen.

I år femårsjubilerar Kuratorskonventets projekt Varannan vatten. Projektet går ut på att vi tilldelar nationerna vattenflaskor under Valborg. Flaskorna delas ut till de studenter som besöker nationerna under sista april. Detta bidrar till ett bättre firande för alla studenter, och är ett projekt som vi inom Kuratorskonventet är väldigt nöjda med.

Som jag redan nämnt bidrar Kuratorskonventet med flera aspekter, men jag vill även ta tillfället i akt att dela med mig av några synpunkter kring U-FOLD. Tillåt mig spekulera: I dagens studentsamhälle kan kraven och pressen vara höga. Dessa krav kan ställas från din omgivning men du kan även ställa väldigt höga krav på dig själv. Då kan dessvärre eskapism bli aktuell genom olika missbruk. Uppsalas studentnationer har ett gott samarbete med Studenthälsan och Universitetskyrkan som kan bistå med hjälp till studenter som är i svåra situationer. Ett annat sätt att påvisa arbetet är att ingå i det samarbete vi gör med U-FOLD.

Jag anser att U-FOLDs arbete är otroligt viktigt och givande men jag önskar att U-FOLDs arbete hade nått mig innan jag blivit vald till den post jag just nu innehar. Självklart är det svårt för en så pass ung organisation att etablera sig fort och nå ut med information. Vi på Kuratorskonventet vill inte bara att alla studenter i Uppsalas studentliv ska få upp ögonen för U-FOLD, utan vi vill självfallet att hela världen ska få veta vilket enastående projekt vi arbetar med. Vi är mycket angelägna om att bidra med detta men vill även få blivande samarbetspartners att vilja detta och inkomma med förslag och hjälp till att sprida och bredda U-FOLDs arbete.

Jag har under min tid som Curator curatorum varit aktiv inom U-FOLD på flera sätt. Bland annat var jag moderator på höstseminariet där temat var vägen till ett gemensamt förhållningssätt. Jag hade spridit information kring seminariet i mina kanaler och då dök det upp ett par studenter, men inte så många som vi hoppats på. Jag har mina teorier kring detta och en är att projektet just nu befinner sig högt uppe i ett stort led och att studenter finns längre ner i detta led. Jag tror att många studenter skulle uppskatta träffar och seminarier med fokus på dem själva och exempelvis den stress de upplever. Det finns en stor problematik i det ämnet. Stress och missbruk är inte långt ifrån varandra. Nationerna arrangerar redan seminarier på detta tema, men alla studenter är inte engagerade i nationslivet. Att även nå de studenter som inte är aktiva i sin nation utan bara medlem tror jag är otroligt viktigt, vi måste helt enkelt nå alla studenter i Uppsala. Allt handlar i grund och botten om marknadsföring och att sprida detta projekt. Genom att få med sig studenterna, landets framtid, tror jag att vi är på rätt väg.

Som Curator curatorum, ordförande i Kuratorskonventet, är jag mycket stolt över att få vara ordförande i en organisation som är samarbetspartner i U-FOLD. Jag vill ha flera att dela denna stolthet med.

Ella Stensson
Curator curatorum, Kuratorskonventet

Fakta: Kuratorskonventet
Kuratorskonventets uppgifter är att på uppdrag av medlemsnationerna utåt företräda de samlade medlemsnationerna, främja samordning och samverkan mellan dem, ge tillfälle till information och utbyte av erfarenheter samt att tillvarata nationernas gemensamma intressen. (1:2 Kuratorskonventets stadga)

Läs fler debattinlägg