Lars Nylén: Hur påverkar den nya rättspraxisen behandlingskedjan?

2013-06-12

Den nya praxisen i narkotikamål kräver ändrade arbetsätt i behandlingskedjan, skriver generaldirektör Lars Nylén.

Högsta domstolen har i en unik serie domar radikalt skakat om i påföljdpraxis rörande narkotikabrott. Denna straffrättsliga reglering har stor betydelse för både brottsbekämpning och hur människor uppfattar farligheten med bruk av olika droger. Missbrukare jämför gärna den ena drogen med den andra, vilket ger ökad vikt åt samhällets syn på olika droger och dessas relativa farlighet.

Kunskapen om droger är viktig när det gäller att inkludera personer i olika behandlingsprogram. Den nya praxisen i narkotikamål innebär en ansvarsförskjutning och att flera discipliner måste öka sin samverkan. Minskad användning av fängelsestraff krymper beläggningstrycket i fängelserna och ökar risken för ”svängdörrsklienter” – men innebär också att behandlingsansvaret måste fångas upp på ett nytt sätt av missbruksvård och socialtjänst. När nya droger och nya sätt att bruka droger, enskilt och i kombination, dyker upp måste farligheten bedömas med grund i forskningsbaserad kunskap, inte genom hugskott.

Detta tar U-FOLD upp till diskussion under Almedalsveckan 2013. Tisdag 2 juli arrangerar vi seminariet Kraftig straffsänkning för narkotikabrott – Vem ska nu springa sista sträckan i behandlingsstafetten? Vi gästas av bland andra advokat Thomas Bodström, vice överåklagare Astrid Eklund samt Karl Gudmundsson, vice ordförande, Sveriges Socialchefer.

Vi hoppas på bred uppslutning och ett givande samtal med praktiker, huvudmän och myndigheter inom området. Varmt välkomna till Visby och restaurang Friheten.

Lars Nylén
Direktor för den Operativa Enheten vid U-FOLD
Generaldirektör
 

Läs fler debattinlägg