Erik Leijonmarck: Dags att göra slut med cannabis?

2013-09-19

Det är dags att återta initiativet i cannabisdebatten och visa att det inte är en drog att inleda ett förhållande med, skriver Erik Leijonmarck.

Ungdomars användning av alkohol och tobak ligger på rekordlåga nivåer enligt preliminära siffror från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysnings drogvaneundersökning för 2013. Däremot tycks användningen av narkotika ha etablerats på relativt höga nivåer. 20 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna i gymnasiet uppger att de har provat narkotika. Av dessa har en överväldigande majoritet använt cannabis. Polis och socialtjänst vittnar om att dagens unga som blir påkomna med att röka cannabis inte förnekar användandet utan tenderar att försvara sitt agerade med en axelryckning – ”jaha det gör väl alla? Och dessutom är det inte farligt”.

Attityderna kring cannabis har blivit mer tillåtande och föreställningen om den ofarliga drogen sprids på nätet tillsammans med argument om varför drogen borde legaliseras och konspirationer om hur staten försöker dölja sanningen om cannabis för medborgarna. Romantisering och mytbildning kring cannabisplantan hämtar näring från utvecklingen av så kallad medicinsk marijuana i 18 amerikanska delstater, vilket har inneburit en ny kommersiell miljardindustri där användandet av cannabis håller på att normaliseras bland befolkningen i det stora landet i väster.

Ett par saker manar till eftertanke. De flesta som inleder ett förhållande till cannabis gör det i ungdomsåren då man är som mest känslig för drogens negativa effekter på hjärnan och psyket. Aktuell forskning påvisar riskerna med cannabis gällande kognitiva förmågor (sänkning av IQ), psykisk ohälsa (psykoser och schizofreni) och beroendeutveckling. Kärleken till marijuanan eller ”Mary Jane” ersätter kärleksrelationen till flick/pojkvännen och användarna passiviseras i cannabisrusets förnöjsamhet, eller för att citera Rick James: I'm in love with Mary Jane. She's my main thing. She makes me feel alright. She makes my heart sing.

Skadeverkningarna av cannabis är särskilt kännbara i ett samhälle där kognitiva förmågor värderas högt. Användare av cannabis i ungdomsåren och i tidig vuxenålder förknippas med sämre prestationer inom utbildning och arbetsliv, lägre inkomst, större risk för arbetslöshet och lägre tillfredsställelse med livet i stort.

Hur ska vi i Sverige förhålla oss till detta? Utmaningen vi har framför oss är att förhindra att normer kring användning av cannabis hinner etablera sig på lika höga nivåer av acceptans som råder i USA. För att åstadkomma detta behövs ingen skräckpropaganda kring skadeverkningar- dessa är illa nog utan att behöva överdrivas. Däremot behöver vi återta initiativet i cannabisdebatten och argumentera för varför cannabis är en drog som så få som möjligt bör inleda ett förhållande med. Dåliga förhållanden kan som bekant vara svåra att bryta. Mary Jane är inget vettigt substitut för livet.

Torsdag 21 november 2013 diskuterar U-FOLD cannabisfrågan på Uppsala Stadsbibliotek. Varmt välkomna!
 

Erik Leijonmarck
Föreläsare och konsult

Läs fler debattinlägg