Tommy Moberg: Otillräcklig behandling av steroidmissbruk

2014-10-31

Missbrukare av anabola steroider måste erbjudas behandlingsmöjligheter i hela landet, skriver Tommy Moberg, sociolog.

Missbruk av hormonpreparat som anabola androgena steroider (AAS) omfattar en rad olika problem, på samma sätt som traditionellt drogmissbruk eller, för den delen, kriminalitet. Doping är ett numera ett problemområde som i huvudsak hör hemma i en samhällskontext och inte inom elitidrotten. Det är olagligt att använda preparaten, det är skadligt för brukaren och det leder till en rad konsekvenser som samhället måste hantera.

Sverige kriminaliserade all hantering av AAS utom själva bruket redan 1992. Efter ett omfattande utredningsarbete beslutade dåvarande regering att, som första land i världen, kriminalisera själva användandet av AAS. Lagen trädde i kraft i juni 1999 och förutom kriminalisering av bruket infördes grovt brott i straffskalan och maxstraffet höjdes från två till fyra års fängelse. Sedan den 1 april 2011 är maxstraffet för grovt brott höjt till sex års fängelse. Med införandet av Dopningslagen betraktar Sverige doping som brott mot såväl en idrottslig som straffrättslig brottskatalog, där den som bryter mot straffreglerna är kriminell och ska straffas.

Vi vet att missbrukare av AAS genomlider en hormonell berg- och dalbana utan dess like. I en pågående undersökning av 102 patienter vid Sahlgrenska universitetssjukhusets Resurscentrum för hormonmissbruk ser vi dessvärre en nästan tio gånger förhöjd dödlighet bland patienterna. Hjärta/kärlsjukdom och annan drogrelaterad död finns bland dödsorsakerna. Samtliga avlidna utom en är födda på 1980-talet. Studien visar också att mer än 80 procent av patienterna börjat använda AAS före 22 års ålder, övervägande delen började använda hormonpreparat i första och andra ring på gymnasiet.

Redan 1998 uppmanade regeringen landets kommuner och landsting att bygga ut behandlingen av AAS-missbrukare. Detta väckte endast gehör i Örebro och Göteborg, varför det sexton år senare blev nödvändigt att lagstifta fram behandling för denna grupp. Lagarna trädde i kraft 1 januari 2014, och ställer nu krav på både landsting och kommun att samarbeta kring personer som missbrukar AAS och andra hormonläkemedel.

Det är anmärkningsvärt att det krävts en lagändring för att bryta ner de vattentäta skotten och inleda samarbete mellan somatisk sjukvård, socialtjänst och psykiatri. Idag gör de båda relaterade lagarna gällande att man ska – inte bör – erbjuda behandling. Att negligera detta innebär alltså ett brott mot gällande lagstiftning.

I Sverige erbjuds idag psykosocial behandling som del av en fungerande behandlingskedja endast i Göteborg och Örebro. 2014 startade i Stockholm – med Dopingjouren som central aktör – en enhet som medicinskt och systematiskt kan undersöka patienter. Enheten räknar med att det första året kunna ta emot fyra patienter per dag, vilket är viktigt för hjälpsökande AAS-användare i regionen. Mottagningen hoppas på sikt även inspirera beroendeenheterna att ta emot behövande patienter. I övriga landet finns ingenting och kunskapen om psykosocial rehabilitering är därför i nuläget begränsad till just Örebro och Göteborg.

Utan fungerande behandling av AAS-missbruk missar man dessutom en enkel möjlighet att utveckla nya metoder för screening – ett eftersatt område som medfört generellt låg kunskap om det faktiska antalet AAS-missbrukare i Sverige. Undersökningar av traditionellt narkotikamissbruk utgår bland annat från erfarenheter hos de behandlingsenheter som arbetar med missbrukarna. Den möjligheten till kunskap är stängd vad gäller AAS. Uppskattat utifrån antalet beslagtagna preparat och samtal till Dopingjouren kan dock antalet användare motsvara 50 000–100 000, av vilka det absoluta flertalet finns utanför idrottsvärlden.

Till sist ska vi också vara medvetna om att AAS-missbruk inkluderar ett omfattande injektionsmissbruk. I en artikel i Daily Record & Sunday Mail Scottish News den 26 januari 2014, varnar läkare för det ökande injektionsmissbruket bland AAS-användare och menar att det är lika många AAS-missbrukare som heroinister som byter sprutor på sprutbytesmottagningarna i Storbritannien.


Tommy Moberg
Socionom och Författare

2014 utkom Tommy Moberg och Gunnar Hermansson med boken I huvet på en steroidanvändare. Tidigare har Tommy varit medförfattare till böckerna Mandom, mod och morske män (2006) och Anabola androgena steroider (2008).

Tommy Moberg var en av de första i landet att behandla missbrukare av anabola steroider och mottagare av Ren idrotts pris 2007.

Läs fler debattinlägg