Håkan Wall: Tydliggör ansvaret för vård av spelberoende!

2015-02-13

Det oklara huvudmannaskapet för behandling av spelberoende är en ohållbar situation, skriver Håkan Wall, Centrum för psykiatriforskning.

Runt 165 000 personer i Sverige har år 2015 problem med spel om pengar, ungefär 25 000 av dem har så stora problem att de bedöms vara i behov av vård. Därtill kommer de 400 000 individer som är i riskzonen att utveckla spelproblem, och inte minst alla anhöriga till någon med spelproblem – 18 procent av befolkningen beräknas vara närstående till någon med spelproblem. Problem med spel om pengar klassas som ett folkhälsoproblem: det är vanligt förekommande, det slår ojämnt i befolkningen och det är möjligt att förebygga.

Att ha spelproblem karaktäriseras av att individen har svårt att kontrollera den tid och de pengar den lägger ned på spel om pengar. Vanliga negativa konsekvenser av ett överdrivet spelande är att man sätter sig i skuld, mår psykiskt dåligt, hamnar i konflikter med närstående och får problem med att sköta arbete och studier.  

I den senaste, och femte, upplagan av the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM V, ingår diagnosen hasardspelsyndrom (som spelberoende heter där), som enda icke substansbetingade beroendesyndrom. Trots det är det fortfarande oklart vem som är huvudman för att erbjuda behandling till personer som har spelproblem. Socialtjänstlagen är tydlig med att den innefattar substansbetingade missbruk – inte spel om pengar. Hälso- och sjukvårdslagen säger däremot att medborgarna ska få hjälp med diagnostiserade tillstånd av sitt landsting, och då via sin vårdcentral som är första linjens psykiatri. I verkligheten erbjuder endast 3 av 21 landsting vård för personer med spelproblem. Jämförelsevis erbjuder ungefär 10 procent av kommunerna specialiserad vård för personer med spelproblem – trots att det inte ingår i kommunernas uppdrag.

Varje år kontaktar drygt 1 000 personer med olika omfattning av spelproblem den nationella stödlinjen för spelare och anhöriga. Stödlinjen är idag den enda nationella stödinsatsen för personer med spelproblem och deras anhöriga. En viktig del av linjens arbete, förutom att motivera individen till en beteendeförändring, är att hänvisa de som är i behov av vård vidare i den mån det finns något att hänvisa till.

Konsekvensen av ett oklart huvudmannaskap för behandling av spelberoende innebär att det blir avhängigt var i landet individen bor om den ska få vård eller inte. Det är en ohållbar situation som måste lösas. Förslagsvis bör frågan om huvudmannaskap lösas på samma sätt som för övrigt missbruk, där regionala överenskommelser styr huruvida det är landstinget eller kommunen som erbjuder vård. Det finns goda exempel, bland dem Västerås stad, på hur enskilda kommuner integrerat spelberoende i sin ordinarie verksamhet trots att man inte har det formella uppdraget.

Det är upp till våra beslutsfattare att bestämma hur de vill att vården för personer med spelproblem ska se ut, och det är angeläget att det kommer ett beslut snart.


Håkan Wall
leg. psykolog
projektledare, Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga
Centrum för psykiatriforskning

E-mail: hakan.wall@sll.se
www.psykiatriforskning.se
www.stodlinjen.se

Läs fler debattinlägg