Elisabet Alphonce: Brukarperspektiv nödvändigt i missbruksvården

2013-04-09

I Uppsala vill vi göra brukaren till en medskapare av vården, skriver utredningssekreterare Elisabet Alphonce.

Brukarperspektivet är viktigt inom missbruksvården därför att ingen annan än den som själv upplevt en livssituation kan förstå hur det är. Hur väl man än försöker att förstå så har man som utomstående i bästa fall bilder som inte helt stämmer med verkligheten och i värsta fall fördomar och förutfattade meningar. Genom att lyssna på personer med en egen erfarenhet får man del av ett äkta perspektiv som också verkar attitydförbättrande.

Vården inom kommuner och landsting behöver detta perspektiv för att kvalitetssäkra verksamheten. Bara den som själv blivit bemött i vårdsituation vet hur bemötandet kändes. Är informationen man får förståelig ur ett brukarperspektiv? Upplever brukaren delaktighet i sin behandling och inflytande över vårdens framtida utveckling? Dessa är viktiga frågor som endast kan besvaras av brukaren själv, gärna i form av en brukarrevision. Dessutom har brukaren ofta återhämtningsstrategier som är värdefulla för andra att ta del av. En återhämtad brukare kan vägleda andra och hjälpa dem att finna vägen till en fungerande vardag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) talar i sitt positionspapper om brukarinflytande om en rollförändring från att vara en mottagare av vård och omsorger till att bli en medskapare av verksamheten. Det vill vi förverkliga i Uppsala!

I Uppsala arbetar vi med dessa frågor inom våra två brukarnätverk, Brukarnätverket NSPH I Uppsala Län och Brukarnätverket för Beroendefrågor i Uppsala Län. Vi deltar i brukarråd, arbetsgrupper, medverkar med ett brukarperspektiv i projekt och utvecklingsarbete. Detta brukarinflytande behöver utvecklas ytterligare så att inget projekt, forskning eller utveckling av verksamhet förekommer utan att brukarrepresentanter deltar med sina unika perspektiv.

Ett bra sätt för dig att få del av både egen upplevda erfarenheter av att leva och återhämta sig från missbruk och professionella erfarenheter av brukarmedverkan är att delta i Mötesplats U-FOLD – Missbrukarens perspektiv i Katedralkaféet i Uppsala torsdag den 23 maj 2013.

Elisabet Alphonce
Utredningssekreterare med ett brukarperspektiv
Psykiatridivisionen, Akademiska Sjukhuset
 

Läs fler debattinlägg