Om U-FOLD

U-FOLD är en regional kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Vårt nätverk omfattar redan många av Uppsalas aktörer. Långt fler behövs. Alla insatser är betydelsefulla för att vi ska bli framgångsrika. Vill du veta mer om vårt arbete? Läs mer här på vår webbplats eller kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer  Uppsala och U-FOLD
Läs mer  Våra Samverkansområden
Läs mer  U-FOLDs nätverk