U-FOLD – centrala samverkansområden

I Uppsala samverkar forskning, utbildning och arbete kring drog- och läkemedelsberoende. Universitetets tvärvetenskapliga, narkotikarelaterade forskning är väl etablerad. Närheten till praktiska aktörer gör att upptäckter snart är i bruk. Detta framgångsrika samspel bildar navet i U-FOLDs nio centrala samverkansområden. Välj ett samverkansområde nedan för att läsa mer.

Rättsliga och politiska aspekter Förebyggande arbete och behandling Förebyggande arbete och behandling Missbruksmönster och psykosociala faktorer Missbruksmönster och psykosociala faktorer Drogernas effekter Miljö och ärftlighet Skador och dödsfall Sociala och kulturella aspekter Hälsoekonomi Nya tekniker för droganalys