Uppsala och U-FOLD

U-FOLD har sin naturliga hemvist i Uppsala. Staden har en unik ställning inom forskning, prevention och behandling av läkemedels- och drogberoende. Samarbetet mellan forskning, utbildning och praktik är väl integrerat.

Med U-FOLD bygger vi en central arena för nya nätverk och idéflöden. Med gemensam kraft effektiviserar vi processen att implementera nya rön i preventiva insatser, vård och rättsliga åtgärder. Här kan du läsa mer om: